Nhảy đến nội dung
x
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
Chương trình tư vấn ngày 07/05/2019 giới thiệu và tư vấn ngành học thuộc Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
Công nghệ kỹ thuật môi trường- 7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Khoa giảng dạy

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

  • Thời gian 4,5 NĂM

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY-HỌC TIẾNG VIỆT)

1. Giới thiệu ngành

Subscribe to Công nghệ kỹ thuật môi trường