Nhảy đến nội dung
x
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
Chương trình tư vấn ngày 07/05/2019 giới thiệu và tư vấn ngành học thuộc Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
Khoa học môi trường - 7440301

Khoa học môi trường - Tiêu chuẩn

Khoa giảng dạy

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

  • Văn bằng - Thời gian đào tạo:  Cử nhân – 4 năm; Kỹ sư - 5 năm 

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY-HỌC TIẾNG VIỆT)

1. Giới thiệu ngành

Subscribe to Khoa học môi trường