Nhảy đến nội dung
x
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Kỹ thuật công trình
Chương trình tư vấn ngày 12/04/2019 tư vấn về phương thức tuyển sinh và các ngành Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.
Kiến trúc - 7580101

Kiến trúc

Khoa giảng dạy

KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

  • Văn bằng - thời gian đào tạo: cử nhân – 4 năm ; Kiến trúc sư – 5 năm

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY – HỌC BẰNG TIẾNG VIỆT)

1. Giới thiệu ngành

Subscribe to Kiến trúc