Nhảy đến nội dung
x
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Kỹ thuật công trình
Chương trình tư vấn ngày 12/04/2019 tư vấn về phương thức tuyển sinh và các ngành Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.
Kỹ thuật xây dựng-F7580201

Kỹ thuật xây dựng

Khoa giảng dạy

KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

  • Thời gian 4,5 NĂM

Chương trình CHẤT LƯỢNG CAO (DẠY- HỌC TIẾNG VIỆT, TIẾNG ANH)

1. Giới thiệu chương trình
Ngành Kỹ thuật xây dựng trường Đại học Tôn Đức Thắng đào tạo các kỹ sư xây dựng công trình có trình độ đại học với kiến thức tổng hợp để có thể đảm nhận được các công tác thiết kế, thi công, giám sát, lập dự án, tính toán khối lượng dự toán công trình và đi sâu nghiên cứu về kỹ thuật xây dựng.

Kỹ thuật xây dựng- FA7580201

Kỹ thuật xây dựng (chương trình dạy- học bằng Tiếng Anh)

Khoa giảng dạy
KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

  • Thời gian 4,5 NĂM

Chương trình CHẤT LƯỢNG CAO (DẠY- HỌC BẰNG TIẾNG ANH)

1. Giới thiệu

Kỹ thuật xây dựng- 7580201

7580201.jpg

Kỹ thuật xây dựng

Khoa giảng dạy

KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

  • Thời gian 4,5 NĂM

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY – HỌC TIẾNG VIỆT)

1. Giới thiệu ngành:

Subscribe to Kỹ thuật xây dựng