Nhảy đến nội dung
x
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Kỹ thuật công trình
Chương trình tư vấn ngày 12/04/2019 tư vấn về phương thức tuyển sinh và các ngành Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.
Kỹ thuật xây dựng-F7580201

Kỹ thuật xây dựng

Khoa giảng dạy

KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

  • Văn bằng -thời gian đào tạo: cử nhân – 4 năm; kỹ sư – 5 năm

Chương trình CHẤT LƯỢNG CAO (DẠY- HỌC TIẾNG VIỆT, TIẾNG ANH)

Kỹ thuật xây dựng- FA7580201

Kỹ thuật xây dựng (chương trình dạy- học bằng Tiếng Anh)

Khoa giảng dạy
KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

  • Văn bằng -thời gian đào tạo: cử nhân – 4 năm; kỹ sư – 5 năm

Chương trình ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH (DẠY- HỌC BẰNG TIẾNG ANH)

1. Giới thiệu

Kỹ thuật xây dựng- 7580201

7580201.jpg

Ngành Kỹ thuật xây dựng - Tiêu chuẩn

Khoa giảng dạy

KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

  • Văn bằng - thời gian đào tạo: cử nhân – 4 năm; kỹ sư – 5 năm

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY – HỌC TIẾNG VIỆT)

1. Giới thiệu ngành:

Subscribe to Kỹ thuật xây dựng