Nhảy đến nội dung
x
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Kỹ thuật công trình
Chương trình tư vấn ngày 12/04/2019 tư vấn về phương thức tuyển sinh và các ngành Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.
Quy hoạch vùng và đô thị - 7580105

Quy hoạch vùng và đô thị

Khoa giảng dạy

KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

  • Văn bằng - thời gian đào tạo: cử nhân – 4 năm; kỹ sư – 5 năm

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY – HỌC TIẾNG VIỆT)

1. Chương trình đào tạo: 

Subscribe to Quy hoạch vùng và đô thị