Nhảy đến nội dung
x
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt tháng 6/2019

 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh 18 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ với các thông tin như sau:

1.Các chuyên ngành đào tạo:

STT

Chuyên ngành

Mã CN

Môn thi

Chỉ tiêu

Subscribe to Tuyển sinh sau đại học