Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt tháng 6/2019

 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh 18 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ với các thông tin như sau:

1.Các chuyên ngành đào tạo:

STT

Chuyên ngành

Mã CN

Môn thi

Chỉ tiêu

Cơ bản

Cơ sở

Ngoại ngữ

 

1.

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

8140111

Ngôn ngữ học

Phương pháp giảng dạy

Nga văn/ Pháp văn/ Đức văn/ Trung văn/ Nhật văn

20

2.

Mỹ thuật ứng dụng

8210410

Phát triển ý tưởng thiết kế

Nghị luận thiết kế

Anh văn

(Nghe, Nói, Đọc, Viết)

20

3.

Quản trị kinh doanh

8340101

Toán kinh tế

Nguyên lý quản trị

50

4.

Tài chính  Ngân hàng

8340201

Toán cao cấp + Xác suất thống kê

Tiền tệ và thị trường tài chính

30

5.

Kế toán

8340301

Toán cao cấp + Xác suất thống kê

Kế toán

 

6.

Toán ứng dụng

8460112

Giải tích hàm nhiều biến

Đại số tuyến tính

Giải tích hàm

Giải tích số

20

7.

Kỹ thuật hóa học

8520301

Toán cao cấp

Hóa lý

20

8.

Kỹ thuật môi trường 

8520320

Cơ sở kỹ thuậtmôi trường

20

9.

Kỹ thuật xây dựng 

8580201

Sức bền vật liệu

20

10.

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

(chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh)

8580205

Các phương pháp định lượng

Quy hoạch giao thông đô thị

Anh văn (trình độ TOEIC từ 600 điểm trở lên)

20

11.

Bảo hộ lao động

8900103

Toán cao cấp

Cơ sở khoa họcbảo hộ lao động

Anh văn(Nghe, Nói, Đọc, Viết)

20

12.

Xã hội học

8310301

Xét tuyển

30

13.

Luật kinh tế

8380107

30

14.

Khoa học máy tính

8480101

20

15.

Kỹ thuật điện

8520201

20

16.

Kỹ thuật viễn thông

8520208

20

17.

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

8520216

20

18.

Quản lý thể dục thể thao 

8810301

20

2.Thời gian thi tuyển (dự kiến): Ngày 01 và 02/6/2019

3.Hình thức tuyển sinh:

3.1.Xét tuyển:

-Thí sinh là người nước ngoài có bằng tốt nghiệp đại học;

-Thí sinh tốt nghiệp đại học chính qui tập trung do Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp hoặc thí sinh Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, loại hình đào tạo chính qui tập trung do các trường đại học công lập trong nước cấp trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm xét tuyển và đáp ứng điều kiện về Ngoại ngữ:

 • Đối với chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh: có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: TRKI 1 (tiếng Nga), DELF B1/TCF niveau B1(tiếng Pháp), B1 ZD (tiếng Đức), HSK cấp độ 3 (tiếng Trung), JLPT N4 (tiếng Nhật) còn trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.
 • Đối với các chuyên ngành có số thứ tự từ 2 đến 11: có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: IELTS 4.5, TOEFL iBT 45, TOEIC 500, PET 140 còn trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển;

-Thí sinh tốt nghiệp đại học (các chuyên ngành có số thứ tự từ 12 đến 18):

 • Điều kiện về văn bằng: đáp ứng điều kiện ở mục 4.1;
 • Điều kiện về ngoại ngữ: đáp ứng điều kiện ở mục 4.2;
 • Điều kiện về thâm niên công tác: đáp ứng điều kiện ở mục 4.3.

3.2.Thi tuyển (các chuyên ngành có số thứ tự từ 1 đến 11):

-Áp dụng cho tất cả các đối tượng khác đã tốt nghiệp đại học

-Môn thi:

 • Môn cơ bản, cơ sở: thời gian làm bài tối đa 180 phút, hình thức thi: tự luận hoặc trắc nghiệm;
 • Môn tiếng Anh:
  • Bài thi Nghe-Đọc-Viết: thời gian làm bài tối đa 120 phút, hình thức thi: trắc nghiệm và tự luận;
  • Bài thi Nói: thời gian tối đa 10 phút.

4.Điều kiện dự tuyển:

4.1.Về văn bằng:

 • Tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự tuyển (không phân biệt loại hình đào tạo, cơ sở đào tạo, hạng tốt nghiệp);
 • Tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức theo qui định;
 • Trường hợp có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đúng ngành hoặc ngành phù hợp vẫn được dự tuyển nhưng phải có bằng tốt nghiệp trước khi được công nhận trúng tuyển.

Danh mục ngành ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác: xem tại đây

4.2.Điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được cấp bởi cơ sở giáo dục đại học nước ngoài (ngôn ngữ sử dụng chính trong quá trình học tập phải là tiếng Anh) và cơ sở giáo dục (hoặc văn bằng của cơ sở giáo dục) này: nằm trong danh mục các cơ sở giáo dục, văn bằng đại học được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận; hoặc trong danh mục các cơ sở giáo dục đại học mà giữa quốc gia họ với Việt Nam có Nghị định thư hoặc một hình thức văn bản cấp quốc gia công nhận; hoặc là cơ sở giáo dục đại học trong TOP 1.000 thế giới theo THE, QS; hoặc bằng tốt nghiệp từ những chương trình liên kết đào tạo đã được Bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam có văn bản đồng ý, cho phép thực hiện...;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong nước mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh; tiếng Nga; tiếng Pháp; tiếng Đức; Tiếng Trung; Tiếng Nhậtkhông qua phiên dịch;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ: tiếng Anh; tiếng Nga; tiếng Pháp; tiếng Đức; Tiếng Trung; Tiếng Nhật;
 • Có chứng chỉ Anh văn/ Nga văn/ Pháp văn/ Đức văn/ Trung văn/ Nhậtvăn tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do cơ sở đào tạo ngoại ngữ được Bộ GD&ĐT cho phép cấp chứng chỉ (trình độ B1); hoặc có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: IELTS 4.5, TOEFL iBT 45, TOEIC 500, PET 140 (Không áp dụng cho các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh và chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh); hoặc có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế:TRKI 1 (tiếng Nga), DELF B1/TCF niveau B1(tiếng Pháp), B1 ZD (tiếng Đức), HSK cấp độ 3 (tiếng Trung), JLPT N4 (tiếng Nhật) còn thời hạn 02 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự tuyển.

4.3.Về thâm niên công tác:

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh (trừ bằng tốt nghiệp đại học do TDTU cấp) loại Khá trở lên thuộc đúng ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành Quản trị kinh doanh được đăng ký dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp. Những trường hợp còn lại yêu cầu phải có ít nhất 01năm kinh nghiệm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày đăng ký dự tuyển.
 • Tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự tuyển(trừ chuyên ngành Quản trị kinh doanh) được dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp.
 • Tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác phải có kinh nghiệm từ 1 – 2 năm trong lĩnh vực liên quan (được qui định trong danh mục đính kèm).

4.4.Đối tượng và chính sách ưu tiên:

-Đối tượng ưu tiên:

 • Người có thời gian công tác liên tục từ 02 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được qui định là Khu vực 1 trong Qui chế tuyển sinh đại học loại hình chính qui, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên loại hình chính qui. Trong trường hợp này, thí sinh phải xuất trình quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (*);
 • Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;
 • Con liệt sĩ;
 • Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;
 • Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được qui định tại mục (*) ở trên;
 • Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

-Mức ưu tiên:

 • Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên qui định tại Khoản 1 Điều này (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi 10 (mười) điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo qui định; và cộng 1 (một) điểm (thang điểm 10) cho 1 (một) trong 2 (hai) môn thi môn thi cơ bản và cơ sở.
 • Người có bằng tốt nghiệp đại học do Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp được hưởng chế độ ưu tiên khi đăng ký dự thi và nhập học chính thức theo các qui định liên quan của Nhà trường.

5.Phát và nhận hồ sơ dự tuyển:

 • Đăng ký dự tuyển trực tuyến: http://tuyensinhsaudaihoc.tdtu.edu.vn
 • Hồ sơ đăng ký dự tuyển: xem tại đây
 • Phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển: hạn chót ngày 03/5/2019;
 • Lệ phí xét tuyển: 450.000 đồng;
 • Lệ phí thi tuyển: 750.000 đồng (áp dụng cho tất cả trường hợp dự thi: 01 môn ngoại ngữ hoặc 02 môn cơ sở và cơ bản hoặc 03 môn cơ sở, cơ bản và ngoại ngữ).

6.Thời gian đào tạo:

 • Tổng thời lượng: 18 – 24 tháng (12 – 18 tháng học các học phần và 06 tháng thực hiện luận văn thạc sĩ);
 • Dự kiến thời gian đào tạo: Từ tháng 7/2019 – tháng 7/2021;
 • Lịch học dự kiến: Các buổi tối trong tuần hoặc ngày Thứ 7 và Chủ nhật.

7.Tổ chức các lớp ôn thi:

 • Đăng ký ôn thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/3/2019
 • Khai giảng (dự kiến): 05/4/2019
 • Lịch học: tối Thứ 6, ngày Thứ 7 và ngày Chủ nhật
 • Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại TP.HCM, Nha Trang, Bảo Lộc, Cà Mau và cơ sở liên kết tại các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Vũng Tàu, Gia Lai, Đà Lạt, Bình Dương, Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang.

8.Chính sách học bổng:

Đại học Tôn Đức Thắng có chính sách học bổng cho đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học do Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp, tốt nghiệp đại học xếp loại giỏi các trường công lập trong cả nước, giáo viên đang công tác tại các trường phổ thông các tỉnh.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ các văn phòng tư vấn tuyển sinh:

Phòng sau đại học, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Phòng A.305, Nhà A)

Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7

Lịch tiếp học viên từ thứ hai đến thứ bảy: Sáng từ 7h30 – 11h30, chiều 13h00 – 17h00.

Điện thoại: (028) 3775 5059. Hotline: 0944 314 466

Email: tssdh@tdtu.edu.vn. Website: https://grad.tdtu.edu.vn

Lâm Đồng: 

-Bảo Lộc: Đại học Tôn Đức Thắng (Cơ sở Bảo Lộc)

                           Đường Nguyễn Tuân, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

                           Điện thoại: (0263) 3922 888 – 3967 888

                           Email: baoloc@tdtu.edu.vn

-Đà Lạt: Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Lâm Đồng

                           39 Trần Phú, Phường 3, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Khánh Hòa:      Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Phân hiệu Nha Trang)

                           22 Nguyễn Đình Chiểu, P. Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

                           Điện thoại: (0258) 3837 485

                           Email:nhatrang@tdtu.edu.vn

Cà Mau:

- Cơ sở Cà Mau, Trường đại học Tôn Đức Thắng

Đường Mậu Thân, Khóm 6, P. 9, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: (0290) 3590 924

Email: cosocamau@tdtu.edu.vn.

- Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Cà Mau

Số 4 Đường số 8, Phường 5, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: (0293) 3590 345 – 0944 953 446 (Cô Thắm)

Email: ttgdtxtinh.tuyensinh@gmail.com. Website: www.ttgdtxcamau.edu.vn

An Giang: Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang

1/9- Võ Thị Sáu, phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: (0296) 3841951

Quảng Ngãi:     Trường cao đẳng Quảng Ngãi

                        KM 1051+400 Quốc lộ 1A, P. Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Bình Định:      Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công đoàn Bình Định

                        168 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Gia Lai:           Trường cao đẳng sư phạm Gia Lai

                        126 Lê Thánh Tôn, P. IAKring, TP. Pleiku, Gia Lai

Phú Yên:         Trường đại học Phú Yên

                        18 Trần Phú, phường 7, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Bình Thuận:    Trường cao đẳng cộng đồng Bình Thuận

                        38 Nguyễn Hội, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Vũng Tàu:      Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật công đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu

                        1A Nguyễn Trường Tộ, Phường 3, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu

Bình Dương:  Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật công đoàn Bình Dương

                        Đường N2, Cụm sx An Thạnh, P. An Thạnh, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Tiền Giang:    Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Tiền Giang

                        07 Hùng Vương, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

                        Trường Đại học Tiền Giang

                        119 Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Kiên Giang:    Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang

                        425 Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.