Nhảy đến nội dung
x
Công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào Chương trình du học luân chuyển campus xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia 2019
Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển các ngành trình độ đại học theo Phương thức xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia năm 2019
Kết quả xét tiếp nhận và công nhận thí sinh nhập học Chương trình du học luân chuyển campus Đợt 2 năm 2019
Kết quả xét tiếp nhận và công nhận thí sinh nhập học Chương trình du học luân chuyển campus Đợt 2 năm 2019.
Xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học Chương trình du học luân chuyển campus Đợt 1 và Đợt 2 năm 2019
Thí sinh phải thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến để được công nhận trúng tuyển.
Kết quả trúng tuyển đại học chính quy năm 2019 Phương thức xét tuyển theo quá trình học tập THPT - Đợt 2
Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo kết quả trúng tuyển năm 2019
Kết quả trúng tuyển đại học chính quy năm 2019 Phương thức ưu tiên xét tuyển thẳng theo chứng chỉ IELTS ≥ 5.0 (hoặc tương đương)-Đợt 2
Kết quả trúng tuyển năm 2019 các ngành trình độ đại học theo Phương thức xét tuyển thẳng đối với thí sinh có chứng chỉ IELTS ≥ 5.0 (hoặc tương đương)
Thông báo xác nhận nhập học năm 2019 dành cho thí sinh xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT, xét tuyển thẳng Đợt 1 và  Đợt 2
Thí sinh phải thực hiện thủ tục xác nhận nhập học để được công nhận trúng tuyển chính thức
Thủ tục nhập học

Subscribe to Trúng tuyển