Nhảy đến nội dung
x

Thông báo xác nhận nhập học năm 2019 dành cho thí sinh xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT, xét tuyển thẳng Đợt 1 và  Đợt 2

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo đến thí sinh có kết quả trúng tuyển phương thức xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT, xét tuyển thẳng Đợt 1 và Đợt 2  năm 2019 như sau:

1.Đối tượng áp dụng

 • Thí sinh có kết quả trúng tuyển theo phương thức xét tuyển bằng kết quả quá trình học tập THPT đợt 1 (xét theo 5HK dành cho Trường THPT ký kết).
 • Thí sinh có kết quả trúng tuyển xét theo phương thức tuyển thẳng học sinh các trường chuyên, tuyển thẳng theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế vào chương trình đại học bằng tiếng Anh đợt 1 (dành cho Trường THPT ký kết).
 • Thí sinh có kết quả trúng tuyển theo phương thức xét tuyển bằng kết quả quá trình học tập THPT đợt 2 (xét theo 6HK dành cho Trường THPT chưa ký kết): công bố kết quả từ ngày 20/7/2019.
 • Thí sinh có kết quả trúng tuyển xét bằng phương thức tuyển thẳng theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế vào chương trình đại học bằng tiếng Anh đợt 2 (dành cho Trường THPT chưa ký kết): công bố kết quả từ ngày 20/7/2019.

2.Điều kiện công nhận trúng tuyển chính thức

Tất cả thí sinh thuộc đối tượng ở mục 1 chỉ được công nhận trúng tuyển chính thức  khi:

 • Đã tốt nghiệp THPT năm 2019 (có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời)
 • Thực hiện thủ tục xác nhận trúng tuyển nhập học theo đúng quy định của Trường (theo mục 3)

3.Thủ tục xác nhận nhập học

Tất cả thí sinh thuộc đối tượng 1 phải thực hiện xác nhận trúng tuyển nhập học theo 2 bước:

- Bước 1: Xác nhận nhập học trực tuyến

 • Thời gian xác nhận nhập học trực tuyến
  • Thí sinh trúng tuyển đợt 1: xác nhận nhập học trực tuyến từ 0h ngày 20/7/2019 đến 17h00 ngày 22/7/2019
  • Thí sinh trúng tuyển đợt 2: xác nhận nhập học trực tuyến từ 0h ngày 23/7/2019 đến 17h00 ngày 24/7/2019
 • Cách thức xác nhận nhập học trực tuyến: Thí sinh đăng nhập vào hệ thống https://xettuyen.tdtu.edu.vn bằng tài khoản được cấp -> chọn mục “Xác nhận nhập học trực tuyến” -> chọn ngành thí sinh có nguyện vọng nhập học. Thí sinh chỉ được chọn xác nhận nhập học 1 ngành duy nhất. Trong thời gian xác nhận nhập học, thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng xác nhận nhập học (nếu có)

Bước 2: Thí sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2019 để xác nhận và làm thủ tục nhập học chính thức.

Thời gian xác nhận và làm thủ tục nhập học:

 • Thí sinh trúng tuyển đợt 1: từ ngày 23/7/2019 đến 17h00 ngày 28/7/2019
 • Thí sinh trúng tuyển đợt 2: từ ngày 25/7/2019 đến 17h00 ngày 30/7/2019

4.Thí sinh không xác nhận nhập học trực tuyến theo đúng thời gian quy định ở mục 3 xem như từ chối nhập học vào TDTU. Nhà trường sẽ không tiếp nhận thí sinh nhập học.

Thí sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến nhưng không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2019 trong theo gian quy định ở mục 3 xem như thí sinh từ chối nhập học. Sau thời gian này, nhà trường sẽ không tiếp nhận thí sinh nhập học.

Nhà trường sẽ không giải quyết bất kì khiếu nại về sau nếu thí sinh không thực hiện việc xác nhận nhập học theo quy định đã thông báo.

Nếu có thắc mắc thí sinh vui lòng liên hệ số điện thoại hỗ trợ tuyển sinh: 19002024