Nhảy đến nội dung
x
Học phí-học bổng 2019
1. Học phí Chương trình tiêu chuẩn

1.1. Học phí

Tài chính

CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ, HỌC BỔNG

1. Học phí

- Đối với bậc Thạc sĩ: Học phí toàn khóa (dự kiến): 40-65 triệu. Mức học phí này còn tùy thuộc vào chuyên ngành đào tạo; ngôn ngữ đào tạo; và địa điểm đào tạo.

- Đối với bậc Tiến sĩ: Học phí từ 150 triệu/3 năm học.

2. Học bổng

- Học bổng dành cho các học viên cao học: xem chi tiết tại đây.

Subscribe to Học bổng