Nhảy đến nội dung
x

Học phí-học bổng 2019

1. Học phí Chương trình tiêu chuẩn

1.1. Học phí

Thực hiện theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2018 về “Qui định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến 2020-2021”; Căn cứ tại Điều 5 của Nghị định này, nay Nhà trường thông báo mức học phí năm học 2019-2020 trình độ đại học – chương trình tiêu chuẩn (trừ ngành Golf), tuyển sinh năm 2019 (bình quân chung toàn khóa học/năm & dựa trên khung chương trình đào tạo)

a. Học phí trung bình:

- Khối ngành (1): Khoa học xã hội, Kinh tế, Quản lý thể thao, Luật, Khách sạn, Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) trung bình 18.500.000 đồng/năm;

- Khối ngành (2): Khoa học tự nhiên; Kỹ thuật, Công nghệ; Nghệ thuật trung bình 22.000.000 đồng/năm;

- Ngành Dược: trung bình 42.000.000 đồng/năm

Riêng ngành Golf là ngành đào tạo theo chuẩn quốc tế (chương trình nhập khẩu của Trương đại học Chung – Ang, Hàn Quốc), mức học phí bình quân chuyên ngành Quản lý kinh doanh Golf: trung bình 41.448.000 đồng/năm; học phí bình quân chuyên ngành Huấn luyện Golf: trung bình 67.213.000 đồng/năm. Lộ trình học phí dự kiến trong 4 năm học như sau:

ĐVT: đồng

Chuyên ngành

Năm 1

Năm 2

Năm 3

Năm 4

Quản lý kinh doanh Golf

43.456.000

49.092.000

43.455.000

29.790.000

Huấn luyện Golf

50.416.000

78.390.000

80.413.000

59.634.000

- Mức học phí tạm thu của sinh viên nhập học (năm 2019) như sau:

  • Khối ngành (1) tạm thu: 9.500.000 đồng;
  • Khối ngành (2) tạm thu: 11.000.000 đồng;
  • Ngành Dược tạm thu: 21.000.000 đồng;
  • Ngành Golf tạm thu: 23.000.000 đồng;

- Dựa trên đơn giá học phí theo môn học và tổng số môn học của từng sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2019-2020, Nhà Trường sẽ kết chuyển phần chênh lệch học phí (thừa hoặc thiếu) sang học kỳ tiếp theo của năm học 2019-2020.

- Học phí của các năm tiếp theo sẽ được điều chỉnh theo Quy định của Nhà nước.

b. Kế hoạch thu học phí:

- Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ, dựa vào kết quả đăng ký kế hoạch học tập, đăng ký môn học của sinh viên.

- Sinh viên có nghĩa vụ đóng học phí theo thông báo của Phòng Tài chính

- Thu học phí nhập học: theo thời gian làm thủ tục nhập học (tháng 7-8/2019)

- Sinh viên đổi Biên lai học phí theo thông báo của Phòng Tài chính.

1.2. Các môn kỹ năng Tiếng Anh, Tin học:

Học phí Tiếng Anh (từ Tiếng Anh 1 đến Tiếng Anh 3) và Tin học đã tính trong học phí bình quân chung theo khung chương trình đào tạo.

a. Về Tiếng Anh:

Sinh viên nhập học sẽ được kiểm tra trình độ tiếng Anh theo đề thi Cambridge English Placement Test:

- Trường hợp đạt trình độ Tiếng Anh ở các cấp độ theo quy định trong khung chương trình đào tạo hoặc nộp Chứng chỉ quốc tế còn giá trị thời hạn, sẽ được miễn học và không đóng tiền cho học phần được miễn.

- Trường hợp chưa đạt cấp độ Tiếng Anh 1, sinh viên phải học bổ sung các học phần Tiếng Anh dự bị và nộp riêng học phí cho học phần Tiếng Anh dự bị này (ngoài khung chương trình đào tạo).

b. Về Tin học:

Sinh viên đã có Chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist) quốc tế đạt 750 điểm sẽ được miễn học và không đóng tiền cho học phần Tin học tương ứng.

2. Học phí Chương trình chất lượng cao

2.1. Học phí:

a. Học phí:

- Học phí chương trình Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Việt – Anh của khóa tuyển sinh năm 2019 được xác định theo lộ trình đào tạo trong 4 năm học (xem chi tiết tại đây), mức học phí này không bao gồm học phí Kỹ năng Tiếng Anh .

- Mức học phí tạm thu (chưa tính học phí Tiếng Anh) khi sinh viên nhập học năm 2019 như sau:

+ Ngành: Kế toán, Tài chính ngân hàng, Luật, Việt Nam học – CN Du lịch và Quản lý du lịch: 16.500.000 đồng.

+ Ngành: Công nghệ sinh học, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học môi trường, Khoa học máy tính, Thiết kế đồ họa: 17.000.000 đồng.

+ Ngành: Ngôn ngữ Anh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh: 20.000.000 đồng.

- Mức tạm thu học phí Tiếng Anh: 9.000.000 đồng (không tạm thu học phí tiếng Anh đối với ngành ngôn ngữ Anh)      

b. Kế hoạch thu học phí:

- Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ và có nghĩa vụ đóng học phí theo thông báo của Phòng Tài chính

-Thu học phí nhập học: theo thời gian làm thủ tục nhập học (tháng 7-8/2019)

- Sinh viên đổi Biên lai học phí theo thông báo của Phòng Tài chính.

2.2. Các môn kỹ năng Tiếng Anh, Tin học:

a. Về Tiếng Anh:

Sinh viên nhập học sẽ được kiểm tra trình độ tiếng Anh theo đề thi Cambridge English Placement Test hoặc các bài thi kiểm tra tiếng Anh đầu khóa:

- Trường hợp đạt trình độ Tiếng Anh ở các cấp độ theo quy định trong khung chương trình đào tạo hoặc nộp Chứng chỉ quốc tế còn giá trị thời hạn, sẽ được miễn học và không đóng tiền cho học phần được miễn.

- Trường hợp chưa đạt các cấp độ theo quy định trong khung chương trình đào tạo, sinh viên phải học bổ sung các học phần Tiếng Anh dự bị và nộp riêng học phí cho học phần Tiếng Anh dự bị này (ngoài khung chương trình đào tạo).

- Học phí chương trình tiếng Anh: Chương trình Inspire English có mức học phí tổng trong khóa đào tạo tiếng Anh khoảng 24.000.000 đồng; Chương trình World English có mức học phí tổng trong khóa đào tạo tiếng Anh là khoảng 40.000.000 đồng.

b. Về Tin học:

Sinh viên đã có Chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist) quốc tế đạt 750 điểm sẽ được miễn học và không đóng tiền cho học phần Tin học tương ứng.

3. Học phí Chương trình đại học bằng tiếng Anh

3.1. Học phí:

a. Học phí:

- Học phí chương trình Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh của khóa tuyển sinh năm 2019 được xác định theo lộ trình đào tạo trong 4 năm học (xem chi tiết tại đây), mức học phí này không bao gồm học phí Kỹ năng Tiếng Anh.

- Đối với sinh viên trúng tuyển vào chương trình Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh nhưng chưa đạt chuẩn đầu vào tiếng Anh (IELTS 5.0 hoặc tương đương, hoặc có kết quả kì thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa chưa đạt đầu vào), sinh viên phải học chương trình tiếng Anh dự bị tập trung cho đến khi đạt trình độ tương đương tiếng Anh chuẩn đầu vào của chương trình. Học phí của chương trình dự bị tiếng Anh khoảng 27.000.000 đồng/khóa (từ 6 tháng - 01 năm)

- Mức học phí tạm thu (chưa tính học phí Tiếng Anh) khi sinh viên nhập học năm 2019 như sau:

+ Ngành: Kế toán, Ngôn ngữ Anh: 25.000.000 đồng.

+ Ngành: Công nghệ sinh học, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính: 26.100.000 đồng.

+ Ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Nhà hàng Khách sạn: 26.400.000 đồng.

- Mức tạm thu học phí Tiếng Anh: 9.000.000 đồng (không tạm thu học phí tiếng Anh đối với ngành ngôn ngữ Anh)     

b. Kế hoạch thu học phí:

- Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ và có nghĩa vụ đóng học phí theo thông báo của Phòng Tài chính

- Thu học phí nhập học: theo thời gian làm thủ tục nhập học (tháng 7-8/2019)

- Sinh viên đổi Biên lai học phí theo thông báo của Phòng Tài chính.

3.2. Các môn kỹ năng Tiếng Anh, Tin học:

a. Về Tiếng Anh:

Sinh viên nhập học sẽ được kiểm tra trình độ tiếng Anh theo đề thi Cambridge English Placement Test hoặc các bài thi kiểm tra tiếng Anh đầu khóa:

- Trường hợp đạt trình độ Tiếng Anh ở các cấp độ theo quy định trong khung chương trình đào tạo hoặc nộp Chứng chỉ quốc tế còn giá trị thời hạn, sẽ được miễn học và không đóng tiền cho học phần được miễn. Học phí bình quân của chương trình tiếng Anh theo khung chương trình đào tạo khoảng 26.500.000 đồng.

- Trường hợp chưa đạt cấp độ Tiếng Anh ở các cấp độ theo quy định trong khung chương trình đào tạo, sinh viên phải học Chương trình tiếng Anh dự bị tập trung cho đến khi đạt trình độ tương đương chuẩn đầu vào tiếng Anh của chương trình, Học phí của chương trình dự bị tiếng Anh khoảng 27.000.000 đồng/khóa (từ 6 tháng - 01 năm)

b. Về Tin học:

Sinh viên đã có Chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist) quốc tế đạt 750 điểm sẽ được miễn học và không đóng tiền cho học phần Tin học tương ứng.

4. Chế độ miễn - giảm học phí, chế độ học bổng

a. Miễn - giảm, hỗ trợ học phí

- Sinh viên thuộc diện chính sách được hưởng chế độ miễn-giảm học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với sinh viên diện chính sách, hộ nghèo (theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ), phần học phí chênh lệnh giữa mức học phí của Nhà trường với mức học phí được miễn giảm của Nhà nước, sẽ được Nhà trường hỗ trợ tùy vào kết quả học tập, rèn luyện và kỷ luật của sinh viên.

- Hỗ trợ chi phí học tập: Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Nhà nước được hỗ trợ chi phí học tập theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

b. Học bổng

- Học bổng thủ khoa đầu vào: Sinh viên đạt thủ khoa đầu vào đợt tuyển sinh đại học sẽ được Nhà trường cấp học bổng.

- Học bổng tân sinh viên các tỉnh hợp tác toàn diện với Trường: Sinh viên các tỉnh Bình Định, Bình Thuận, Gia Lai, Lâm Đồng đạt điểm cao (≥ 22 điểm) đợt tuyển sinh đại học sẽ được Nhà trường cấp học bổng mỗi tỉnh 10 suất học bổng.

- Học bổng tân sinh viên các Trường Trung học phổ thông (THPT) đã hợp tác với Trường: Sinh viên các Trường THPT đã ký kết với Trường đạt điểm cao (≥ 25 điểm) đợt tuyển sinh đại học sẽ được Nhà trường cấp học bổng (mỗi trường 01 suất xuất sắc nhất).

- Học bổng tân sinh viên đã đạt giải nhất trong cuộc khi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: Nhà trường cấp học bổng cho những tân sinh viên đã đoạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm 2019.

- Học bổng học tập và rèn luyện: Những sinh viên Giỏi, Xuất sắc trong năm học được Nhà trường cấp học bổng.

- Học bổng sinh viên nghèo vượt khó: Những sinh viên thuộc hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó đạt kết quả tốt trong học tập và rèn luyện sẽ được Nhà trường xét, cấp học bổng.

- Học bổng sinh viên ở nội trú Ký túc xá: Sinh viên có nhiều thành tích đóng góp cho các hoạt động Ký túc xá hoặc sinh viên nội trú nghèo vượt khó học tập; không vi phạm nội qui, qui chế sẽ được Nhà trường xét, cấp học bổng.

- Học bổng dành cho sinh viên là cán bộ hoặc là con, anh chị em ruột cán bộ chuyên trách công đoàn từ cấp Huyện trở lên; học bổng dành cho anh, chị, em ruột cùng học tại trường; là cháu thuộc dòng họ Chủ tịch Tôn Đức Thắng; là con cháu thuộc các gia đình trước đây ở trên đất của cơ sở Tân Phong; là con hoặc vợ, chồng giảng viên, viên chức của Nhà trường; … đều có chính sách miễn giảm học phí cụ thể.

c. Khen thưởng: Những sinh viên đạt kết quả cao về kỹ năng (ngoại ngữ, tin học, …), về chuyên môn, về nghiên cứu khoa học, về các hoạt động văn thể mỹ … đều được Nhà trường khen thưởng.

 

TDTU-library.jpg