Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết quốc tế năm 2018

     Hội đồng tuyển sinh Chương trình liên kết Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo tuyển sinh chương trình liên kết (hình thức cấp song bằng và đơn bằng) năm 2018 theo 2 phương thức như sau:

 • Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi trung học phổ thông (THPT) Quốc gia năm 2018.
 • Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT.

1. Phương thức 1 - Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018
1.1 Đối tượng
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT) và có kết quả điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.
1.2. Đăng ký xét tuyển và tổ chức xét tuyển
-  Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi Trung học phổ thông quốc gia (THPTQG) theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT từ ngày 01/4/2018 -20/4/2018.
-  Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp, cộng với điểm ưu tiên (nếu có), được làm tròn đến 2 chữ số thập phân theo quy định của Bộ GD&ĐT.
-  TDTU tổ chức xét tuyển theo đúng nguyên tắc và quy định của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018. (Thí sinh được xét tuyển theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng từ trên xuống; thí sinh chỉ trúng tuyển 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đăng ký).
1.3. Danh mục ngành, mã ngành, tổ hợp xét tuyển (Phụ lục 1 đính kèm).
1.4. Hồ sơ tuyển sinh; cách thức, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ; chi phí xét tuyển: theo quy định của Bộ GD&ĐT.
1.5. Thời gian công bố kết quả trúng tuyển
Kết quả trúng tuyển sẽ được TDTU thông báo trước 17h00 ngày 06/8/2018 trên website: http://tuyensinh.tdtu.edu.vn.
1.6. Thời gian thí sinh trúng tuyển nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG 2018
- Thời gian nộp bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG: từ ngày 07/8/2018 đến trước 17h00 ngày 12/8/2018 (tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện).
- Thí sinh trúng tuyển nộp bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG 2018 để xác nhận nhập học tại TDTU bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh qua Bưu điện.
- Nơi nhận hồ sơ:
     + Nộp trực tiếp tại Viện hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế (A0001), Trường đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh;
     + Hoặc gửi hồ sơ qua Bưu điện theo địa chỉ: Viện hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế (A0001), Trường đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
1.7. Thời gian nhận Giấy báo nhập học và làm thủ tục nhập học
  Căn cứ vào kết quả trúng tuyển công bố trên website http://tuyensinh.tdtu.edu.vn, thí sinh đến Trường nhận Giấy báo nhập học trực tiếp và làm thủ tục nhập học từ 08/8 – 14/8/2018.


2. Phương thức 2 - Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT
2.1. Đối tượng, điều kiện và điểm xét tuyển 
2.1.1. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 03 học kỳ (HK1, 2 lớp 11 và HK1 lớp 12) ở bậc THPT
 - Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp THPT 2018 hoặc tương đương (theo qui định của Bộ GD&ĐT).
- Chú thích từ viết tắt/ công thức:

   + ĐTB: điểm trung bình; HK: học kỳ;

   + α: là hệ số Trường THPT. Các trường chuyên/năng khiếu, trường trọng điểm (theo danh mục TDTU công bố) có hệ số 1,037; trường khác có hệ số là 1,000;

   + ĐTB 3HK = (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)/3;

   + ĐTB môn i = (ĐTB môn i HK1 lớp 11 + ĐTB môn i HK2 lớp 11 + ĐTB môn i HK1 lớp 12)/3.
- Điều kiện và điểm xét tuyển:

   + Xét theo ĐTB 3HK (HK1, 2 lớp 11 và HK1 lớp 12):

 • Thí sinh có ĐTB 3HK (HK1, 2 lớp 11 và HK1 lớp 12) ≥ 6,5;
 • Đạt trình độ tiếng Anh B2 theo khung tham chiếu châu Âu hoặc tương đương, nếu chưa đạt thí sinh phải học chương trình tiếng Anh tăng cường theo qui định.
 • Điểm xét tuyển = (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) * α + Điểm ưu tiên (nếu có).

   + Xét theo ĐTB môn học 3HK (HK1,2 và HK1 lớp 12) theo tổ hợp môn xét tuyển:

 • Thí sinh có ĐTB môn i theo tổ hợp xét tuyển ≥ 6,0 và ĐTB 3HK ≥ 6,0;
 • Đạt trình độ tiếng Anh B2 theo khung tham chiếu châu Âu hoặc tương đương, nếu chưa đạt thí sinh phải học chương trình tiếng Anh tăng cường theo qui định.
 • Điểm xét tuyển = (ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 + ĐTB môn 3) *α + Điểm ưu tiên (nếu có).

2.1.2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 11 và lớp 12 ở bậc THPT

- Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (theo qui định của Bộ GD&ĐT)

  *Chú thích từ viết tắt/ công thức:

+ ĐTBCN: Điểm trung bình cả năm;

α: là hệ số Trường THPT. Các trường chuyên/năng khiếu, trường trọng điểm (theo danh mục TDTU công bố) có hệ số 1,037; trường khác có hệ số là 1,000;

ĐTB 2CN = (ĐTBCN lớp 11 + ĐTBCN lớp 12)/2;

ĐTBn môn i = (ĐTBCN môn i lớp 11 + ĐTBCN môn i lớp 12)/2.

- Điều kiện và điểm xét tuyển: 

    + Xét theo ĐTB cả năm lớp 11 và lớp 12:

 • Thí sinh có ĐTB2CN cả năm lớp 11 và lớp 12 ≥  6,5;
 • Đạt trình độ tiếng Anh B2 theo khung tham chiếu châu Âu hoặc tương đương, nếu chưa đạt thí sinh phải học chương trình tiếng Anh tăng cường theo qui định.
 • Điểm xét tuyển = (ĐTB CN lớp 11 + ĐTB CN lớp 12) * 3/2 * α + Điểm ưu tiên (nếu có).

    + Xét theo ĐTB môn học 2 năm (lớp 11 và lớp 12) theo tổ hợp môn xét tuyển:

 • Thí sinh có các ĐTBn Môn i theo tổ hợp xét tuyển ≥ 6,0 và ĐTB 2CN ≥ 6,0;
 • Đạt trình độ tiếng Anh B2 theo khung tham chiếu châu Âu hoặc tương đương, nếu chưa đạt thí sinh phải học chương trình tiếng Anh tăng cường theo qui định.
 • Điểm xét tuyển = (ĐTBn môn 1 + ĐTBn môn 2 + ĐTBn môn 3) * α + Điểm ưu tiên (nếu có).

2.1.3. Xét tuyển đối với các HS tốt nghiệp THPT ở nước ngoài hoặc các Trường Quốc tế tại Việt Nam không học theo chương trình của Bộ GD&ĐT

 - Đối tượng: thí sinh tốt nghiệp THPT ở nước ngoài hoặc các Trường Quốc tế tại Việt Nam không học theo chương trình của Bộ GD&ĐT và có ngôn ngữ học tập trong chương trình THPT là tiếng Anh.

 - Ngành/chuyên ngành xét tuyển: thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển vào các chương trình do Trường liên kết cấp bằng (Phụ lục 2 đính kèm).

 - Cách thức đăng ký xét tuyển: thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Viện hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế (A0001), Trường đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Thí sinh không thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến theo hướng dẫn tại mục 2.3.

2.1.4. Danh mục ngành, chuyên ngành/qui định tổ hợp môn xét tuyển (Phụ lục 2 đính kèm).
2.1.5. Danh sách Trường THPT chuyên/năng khiếu, Trường trọng điểm (Phụ lục 3 đính kèm).
2.2. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển
2.2.1. Xét tuyển đợt 1

- Đăng ký xét tuyển trực tuyến từ ngày 07/4/2018 đến 17h00 ngày 07/5/2018;

- Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển đợt 1: trước 17h00 ngày 10/5/2018 (tính theo dấu bưu điện);

- Điều chỉnh thông tin xét tuyển đợt 1: sau khi in phiếu đăng ký xét tuyển, thí sinh có thể điều chỉnh thông tin đăng ký (nếu có) tại website: http://xettuyenctlk.tdtu.edu.vn/ từ ngày 08/5/2018 đến 17h00 ngày 09/5/2018 (thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển không cần in lại phiếu đăng ký xét tuyển sau khi điều chỉnh).

2.2.2. Xét tuyển đợt 2

- Đăng ký xét tuyển trực tuyến từ ngày 20/5/2018 đến 17h00 ngày 15/7/2018;

- Thời gian nộp Hồ sơ xét tuyển đợt 2: trước 17h00 ngày 18/7/2018;

- Điều chỉnh thông tin xét tuyển đợt 2: sau khi in phiếu đăng ký xét tuyển, thí sinh có thể điều chỉnh thông tin đăng ký (nếu có) tại website: http://xettuyenctlk.tdtu.edu.vn từ ngày 16/7/2018 đến 17h00 ngày 17/7/2018 (thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển không cần in lại phiếu đăng ký xét tuyển sau khi điều chỉnh).

2.2.3. Tra cứu tình trạng đăng ký, nộp hồ sơ và điều chỉnh thông tin về điểm xét tuyển

- Thí sinh tra cứu tại website http://tuyensinh.tdtu.edu.vn để cập nhật tình trạng đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển của thí sinh.

- Thí sinh cần điều chỉnh thông tin về điểm xét tuyển vui lòng liên hệ Ban tuyển sinh qua số điện thoại 0935 035 270 hoặc (028) 37 755 053 để được hỗ trợ theo thời gian điều chỉnh thông tin của mỗi đợt xét tuyển theo qui định tại Mục 2.2.1 và 2.2.2.

2.3. Cách thức đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển
Cách thức này chỉ áp dụng cho thí sinh đăng ký xét tuyển thuộc đối tượng tại mục II.1.1 và II.1.2. Để đăng ký xét tuyển, thí sinh hoàn thành 02 bước:
2.3.1. Bước 1: Đăng ký xét tuyển trực tuyến

- Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên website: http://xettuyenctlk.tdtu.edu.vn;

- Sau khi đăng ký thành công, thí sinh được cấp 01 tài khoản (gửi về email của thí sinh);

- Thí sinh dùng tài khoản đã được cấp và đăng nhập lại vào website:  http://xettuyenctlk.tdtu.edu.vn;

- Thí sinh kiểm tra các thông tin đăng ký, điều chỉnh các thông tin đăng ký (nếu có sai sót);

- Thí sinh in phiếu đăng ký xét tuyển. Sau khi in phiếu, thí sinh sẽ không được điều chỉnh cho đến khi hệ thống mở đợt điều chỉnh (đối với thí sinh đăng ký đợt 1: ngày 08 - 09/5/2018; đối với thí sinh đăng ký đợt 2: ngày 16 - 17/7/2018).

2.3.2. Bước 2: Nộp hồ sơ xét tuyển
Sau khi đăng ký trực tuyến thành công ở bước 1, thí sinh phải hoàn tất bước gửi hồ sơ xét tuyển về TDTU. Hồ sơ xét tuyển gồm có:

- Phiếu đăng ký xét tuyển của TDTU có xác nhận của Trường THPT đang học;

- Bản photo công chứng học bạ THPT (đối với trường hợp phiếu đăng ký xét tuyển không có xác nhận của Trường THPT đang học);

- Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2017 trở về trước);

- Bản photo công chứng các giấy tờ ưu tiên, chứng chỉ tiếng Anh (nếu có);

- Bản photo công chứng sổ hộ khẩu (nếu thí sinh có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1 hoặc xã đặc biệt khó khăn).

Địa chỉ nộp hồ sơ: Thí sinh gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Viện hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế (A0001), Trường đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
* Lưu ý: Tất cả các giấy tờ trên đựng trong túi hồ sơ.


2.4. Chi phí đăng ký xét tuyển
- Chi phí đăng ký xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT: 30.000 đồng/ hồ sơ.
- Thông tin chuyển khoản chi phí tuyển sinh như sau:
     + Tên tài khoản: Trường đại học Tôn Đức Thắng
     + Số tài khoản: 007.100.0973022
     + Tên ngân hàng: NH TMCP ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh TP. HCM
     + Nội dung nộp tiền: Thu hộ chi phí TSCTLK2018_Số CMND_Họ tên TS _Ngày sinh_Điện thoại
(VD: Thu hộ chi phí TSCTLK2018_123456789_Nguyễn Văn A_14031998_0909123456
* Lưu ý: Thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện cần đính kèm bản photo biên nhận nộp chi phí xét tuyển.
2.5. Thời gian thông báo kết quả sơ tuyển, thời gian nhập học
- Xét tuyển đợt 1: trước 17h00 ngày 10/6/2018, TDTU thông báo kết quả sơ tuyển trên website: http://tuyensinh.tdtu.edu.vn.
Căn cứ theo kết quả sơ tuyển được công bố trên website, thí sinh tốt nghiệp năm 2018 nộp bản photo công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2018 để xác nhận nhập học. Thí sinh nhận giấy báo nhập học và làm thủ tục nhập học từ ngày 20/7/2018 đến ngày 30/7/2018 trực tiếp tại TDTU.
- Xét tuyển đợt 2: trước 17h00 ngày 31/7/2018, TDTU công bố kết quả sơ tuyển trên website: http://tuyensinh.tdtu.edu.vn.
Căn cứ theo kết quả sơ tuyển được công bố trên website, thí sinh tốt nghiệp năm 2018 nộp bản photo công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2018 để xác nhận nhập học. Thí sinh nhận giấy báo nhập học và làm thủ tục nhập học từ ngày 01/8/2018 đến ngày 06/8/2018 trực tiếp tại TDTU.

3. Các lưu ý khi đăng ký xét tuyển
Thí sinh được đăng ký xét tuyển cùng lúc 2 phương thức: Phương thức 1, Phương thức 2.

- Phương thức 1: thực hiện xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Phương thức 2:

+ Mỗi đợt thí sinh được đăng ký 02 nguyện vọng xét tuyển vào chương trình liên kết quốc tế;

+ Mỗi thí sinh được xét tuyển theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng từ trên xuống. Nếu thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 thì sẽ không được xét nguyện vọng 2;

+ Thí sinh đã đạt điều kiện sơ tuyển của đợt 1 có thể đăng ký xét tuyển tiếp ở đợt 2 với ngành khác ngành đã đạt điều kiện sơ tuyển ở đợt 1;

+ Điểm xét tuyển được làm tròn đến 2 chữ số thập phân;

+ Trường hợp có nhiều thí sinh có cùng mức điểm xét tuyển, TDTU ưu tiên xét theo ĐTB môn Tiếng Anh từ cao xuống thấp.

Sau thời gian xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học của mỗi phương thức và của mỗi đợt xét tuyển, nếu thí sinh không xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học xem như từ chối nhập học vào TDTU.


4. Thông tin liên hệ:
Viện hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế (A0001), Trường đại học Tôn Đức Thắng,
Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 37 755053 – Hotline: 0935 035 270;
Email: increti@tdt.edu.vn, Website: http://tuyensinh.tdtu.edu.vn.