Nhảy đến nội dung
x

Phương thức xét tuyển - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

1. Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT

a. Đợt 1: Xét tuyển kết quả học tập của 05 học kỳ THPT (trừ HK2 lớp 12) dành cho học sinh các trường THPT đã ký kết với TDTU

 • Đối tượng: Thí sinh học tập tại các trường THPT đã ký kết hợp tác với TDTU, đã hoàn thành chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2019 (chưa có kết quả học kỳ 2 của lớp 12)
 • Cách thức đăng ký: Thí sinh đăng ký trực tuyến tại: http://xettuyen.tdtu.edu.vn
 • Thời gian đăng ký: từ ngày 01/4 - 25/5/2019
 • Danh sách trường THPT ký kết (tra cứu tại: http://xettuyen.tdtu.edu.vn)
 • Thí sinh xét tuyển Chương trình dạy – học bằng Tiếng Anh nếu không nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế phải đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào của TDTU tổ chức. Chi phí thi đánh giá năng lực tiếng Anh: 300.000 đồng/lần
 • Dự kiến ngày 01 - 02/6/2019: Thí sinh chưa nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh Đợt 1. Xem giới thiệu bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh (tại đây).
 • Từ 17h00 ngày 14/6/2019: Công bố kết quả sơ tuyển đợt 1
 • Từ 17h00 ngày 19/7/2019: Công bố kết quả trúng tuyển chính thức
 • Từ ngày 20/7 – 22/7/2019: Thí sinh xác nhận nhập học online
 • Từ ngày 23/7 – 28/7/2019: Thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học online nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2019 để nhận Thư mời nhập học và làm thủ tục nhập học.

b. Đợt 2: Xét tuyển thí sinh đã hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2019 của tất cả các Trường THPT trên cả nước

 • Đối tượng: Thí sinh thuộc trường THPT đã ký kết với TDTU xét tuyển theo 05 học kỳ (trừ HK2 lớp 12); Thí sinh thuộc trường THPT chưa ký kết với TDTU xét tuyển theo 06 học kỳ.
 • Cách thức đăng ký: Thí sinh đăng ký trực tuyến tại: http://xettuyen.tdtu.edu.vn
 • Thời gian đăng ký: từ ngày 03/6 - 05/7/2019
 • Danh sách trường THPT (tra cứu tại: http://xettuyen.tdtu.edu.vn)
 • Thí sinh xét tuyển Chương trình dạy – học hoàn toàn bằng Tiếng Anh nếu không nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế phải đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào của TDTU tổ chức. Chi phí thi đánh giá năng lực tiếng Anh: 300.000 đồng/lần
 • Dự kiến ngày 06 - 07/7/2019: Thí sinh chưa nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh Đợt 2. Xem giới thiệu bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh (tại đây).
 • Từ 17h00 ngày 22/7/2019: Công bố kết quả trúng tuyển chính thức (khi đã có kết quả tốt nghiệp THPT năm 2019)
 • Từ 23/7 - 24/7/19: Thí sinh xác nhận nhập học online
 • Từ 25/7 - 30/7/2019: Thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học online nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2019 để nhận Thư mời nhập học và làm thủ tục nhập học.

c. Đợt 3: Xét tuyển thí sinh đã hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2019 của tất cả các Trường THPT trên cả nước

- Đối tượng: Thí sinh thuộc trường THPT đã ký kết với TDTU xét tuyển theo 05 học kỳ (trừ HK2 lớp 12); Thí sinh thuộc trường THPT chưa ký kết với TDTU xét tuyển theo 06 học kỳ.

 • Cách thức đăng ký: Thí sinh đăng ký trực tuyến tại: http://xettuyen.tdtu.edu.vn
 • Thời gian đăng ký: từ ngày 08/7 - 09/8/2019
 • Danh sách trường THPT (tra cứu tại: http://xettuyen.tdtu.edu.vn)
 • Thí sinh xét tuyển Chương trình dạy – học hoàn toàn bằng Tiếng Anh nếu không nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế phải đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào của TDTU tổ chức. Chi phí thi đánh giá năng lực tiếng Anh: 300.000 đồng/lần
 • Thí sinh chưa nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tham gia thi đánh giá năng lực tiếng Anh Đợt 3 (dự kiến 10 - 11/8/2019). Xem giới thiệu bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh (tại đây).

d. Danh mục ngành và quy định xét tuyển cho phương thức xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT

TT

Mã ngành

Tên ngành

Xét theo Kết quả học tập THPT 5HK hoặc 6HK

ĐTB các môn trong tổ hợp ≥ 6,0 và bảo đảm ngưỡng điểm nộp hồ sơ

Tổ hợp xét tuyển

Ngưỡng điểm nộp hồ sơ (ĐXT-5HK)

Ngưỡng điểm nộp hồ sơ (ĐXT-6HK)

1

FA7220201

Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh

Văn, Toán, Anh (2)

26

26

2

FA7340115

Marketing - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh

Văn, Toán, Anh (2)

26

26

3

FA7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh

Văn, Toán, Anh (2)

26

26

4

FA7420201

Công nghệ sinh học - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh

Văn, Toán, Anh, Sinh

24

24

5

FA7480101

Khoa học máy tính - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh

Văn, Toán, Anh, Lý

24

24

6

FA7480103

Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh

Văn, Toán, Anh, Lý

24

24

7

FA7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh

Văn, Toán, Anh, Lý

24

24

8

FA7580201

Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh

Văn, Toán, Anh, Lý

24

24

9

FA7340301

Kế toán (chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh

Văn, Toán, Anh (2)

24

24

Chú thích: Anh (2) - Môn Tiếng Anh hệ số 2.

e.Cách tính điểm xét tuyển theo 05HK, 06HK

Thí dụ 1: Điểm xét tuyển 05 học kỳ của thí sinh thuộc trường THPT không có điểm ưu tiên, tổ hợp xét tuyển là Toán, Văn, Anh, Vật Lý.

Môn

ĐTBmh

HK1 Lớp 10

ĐTBmh

HK2 Lớp 10

ĐTBmh

HK1 Lớp 11

ĐTBmh

HK2 Lớp 11

ĐTBmh

HK1 Lớp 12

ĐTB 05HK

Toán

7,8

7,9

7,9

8,0

8,1

7,94

Văn

7,0

7,3

7,4

7,5

7,6

7,36

Anh

8,0

8,3

7,9

8,0

8,3

8,10

7,8

7,9

8,0

8,4

8,5

8,12

ĐTB 05HK Toán = (7,8 + 7,9 + 7,9 + 8,0 + 8,1)/5 = 7,94; tương tự cho các môn Văn,  Anh, Lý.

ĐXT 05HK = 7,94 + 7,36 + 8,10 + 8,12 + Điểm ưu tiên Trường THPT + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có)

Thí dụ 2: Điểm xét tuyển 06 học kỳ theo tổ hợp Văn, Toán, Anh (2)  [Môn tiếng Anh được tính Hệ số 2] của thí sinh thuộc trường THPT không có điểm ưu tiên:

Môn

ĐTBmh

HK1 Lớp 10

ĐTBmh

HK2 Lớp 10

ĐTBmh

HK1 Lớp 11

ĐTBmh

HK2Lớp 11

ĐTBmh

HK1 Lớp 12

ĐTBmh

HK2 Lớp 12

ĐTB-06HK

Toán

7,8

7,9

7,9

8,0

8,1

8,3

8,00

Văn

7,0

7,3

7,4

7,5

7,6

7,8

7,43

Anh 
(hệ số 2)

8,0

8,3

7,9

8,0

8,3

8,4

8,15

ĐTB-06HK Toán = (7,8+7,9+7,9+8,0+8,1+8,3)/6 = 8,00; tương tự tính các môn Văn, Anh.

ĐXT-06HK = 8,00 + 7,43 + 8,15 x2  + Điểm ưu tiên Trường THPT + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có)

2. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2019

 • Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Từ ngày 06/8/2019: Thí sinh trúng tuyển vào chương trình dạy – học bằng tiếng Anh dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh nếu không nộp chứng chỉ tiếng Anh.
 • Danh mục ngành và quy định tổ hợp xét tuyển

TT

Mã ngành

Tên ngành

 Đăng ký theo qui định của Bộ GD&ĐT
Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào 
được TDTU công bố khi có điểm thi THPT QG 2019

Tổ hợp xét tuyển

Môn nhân hệ số 2, điều kiện

1

FA7220201

Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh

D01; D11

Anh

2

FA7340115

Marketing - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh

A00; A01; D01

A00:  Toán
A01, D01: Anh

3

FA7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh

A00; A01; D01

A00: Toán
A01, D01: Anh

4

FA7420201

Công nghệ sinh học - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh

A00; B00; D08

A00: Hóa
B00, D08: Sinh

5

FA7480101

Khoa học máy tính - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh

A00; A01; D01

Toán

6

FA7480103

Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh

A00; A01; D01

Toán

7

FA7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh

A00; A01; D01

Toán

8

FA7580201

Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh

A00; A01; D01

Toán

9

FA7340301

Kế toán (chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh

A00; A01; C01; D01

A00, C01: Toán
A01, D01: Anh

 

Mã tổ hợp

Các môn của tổ hợp

Mã tổ hợp

Các môn của tổ hợp

A00

Toán, Vật lí, Hóa học

C01

Ngữ văn, Toán, Vật lí

A01

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

B00

Toán, Hóa học, Sinh học

D08

Toán, Tiếng Anh, Sinh học

3. Xét tuyển thẳng

- Đối tượng 1: Các đối tượng tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT nộp hồ sơ xét tuyển thẳng tại Sở GD&ĐT. Xem chi tiết thông báo tại đây

- Đối tượng 2: Thí sinh thuộc các trường THPT chuyên trên cả nước, một số trường trọng điểm tại TP.HCM: đã hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2019 có điểm trung bình 05 học kỳ của từng môn theo tổ hợp xét tuyển ≥ 7,0 với chương trình chất lượng cao dạy – học bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chương trình chất lượng cao dạy – học bằng tiếng Anh; ≥ 7,5 với chương trình tiêu chuẩn dạy – học bằng tiếng Việt (trừ ngành Dược ≥ 8,0 và học lực lớp 12 đạt loại "Giỏi")

- Đối tượng 3: Thí sinh có chứng chỉ IELTS ≥ 5.0 (hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương) có điểm trung bình 05 học kỳ của các môn theo tổ hợp xét tuyển ≥ 6,0

- Đối tượng 4: Thí sinh tốt nghiệp THPT ở các nước sử dụng tiếng Anh (tải mẫu phiếu) hoặc thí sinh học các chương trình nước ngoài tại các trường THPT quốc tế (tải mẫu phiếu): có điểm trung bình 05 học kỳ của các môn theo tổ hợp xét tuyển ≥ 6,0. Đăng ký và nộp hồ sơ trực tiếp tại TDTU 

 • Thời gian đăng ký: có 03 đợt đăng ký xét tuyển:
  • Đợt 1: Từ ngày 01/4 – 25/5/2019 (dành cho đối tượng 1, 2, 3, 4)
  • Đợt 2: Từ ngày 03/6 - 05/7/2019 (dành cho đối tượng 3, 4)
  • Đợt 3: Từ ngày 08/7 - 09/8/2019 (dành cho đối tượng 3, 4)
 • Thí sinh xét tuyển Chương trình dạy – học hoàn toàn bằng Tiếng Anh nếu không nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế phải đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào của TDTU tổ chức. Chi phí thi đánh giá năng lực tiếng Anh: 300.000 đồng/lần