Nhảy đến nội dung
x

Giới thiệu Bài thi kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

Bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa chương trình đại học bằng tiếng Anh gồm các kỹ năng:

Kỹ năng 1: Đánh giá khả năng sử dụng Tiếng Anh, đọc và Nghe: theo cấu trúc bài thi CEPT của Cambridge

  • Thời gian: khoảng 45 phút trên máy tính.
  • Bài kiểm tra tương thích trực tuyến trên máy tính nghĩa là khi thí sinh tiến hành làm bài, các câu hỏi tiếp theo sẽ dựa vào kết quả trả lời câu hỏi trước của thí sinh. Việc này dẫn đến bài thi sẽ trở nên dễ hơn hay khó hơn cho đến khi trình độ được thể hiện ổn định nhất, lúc đó trình độ tiếng Anh của thí sinh sẽ được xác định một cách chính xác. Bài kiểm tra tương thích phù hợp với tất cả các thí sinh cho dù tiếng Anh của thí sinh đang ở cấp độ nào đi nữa. Thí sinh không phải trả lời hết tất cả các câu hỏi khó hơn, hoặc dễ hơn so với trình độ của mình.
  • Kết quả bài kiểm tra sẽ được công bố ngay. Mỗi thí sinh được báo cáo kết quả dựa trên khung điểm tối đa đến 100 điểm và tương ứng với Khung trình độ CEFR.

Thí sinh lưu ý: cần hoàn thành hết các câu hỏi của cả các phần Nghe, Đọc và sử dụng tiếng Anh thì hệ thống mới đo được năng lực ngôn ngữ và cho kết quả. Thí sinh tập trung thời gian vào quá lâu ở 1 kỹ năng và không còn thời gian hoàn thành các kỹ năng còn lại, kết quả có khả năng không được hiển thị.

Kỹ năng 2:  Kỹ năng Viết:

  • Thời gian: 60 phút
  • Bài thi viết gồm 2 phần. Thí sinh tự cân đối thời gian cho phù hợp với từng phần thi. Thời lượng ghi ở mỗi phần chỉ mang tính chất tham khảo. Tuy nhiên, thí sinh được khuyến khích tuân thủ thời lượng và số chữ như yêu cầu.

          Phần 1 (20 phút): Viết nhận xét về 1 biểu đồ. Bài viết từ 150-180 chữ.

          Phần 2 (40 phút): Viết nhận xét về 1 chủ đề xã hội. Bài viết từ 250-300 chữ.

Kỹ năng 3: Kỹ năng Nói.

  • Thời gian: 12-15 phút
  • Phòng thi sẽ gồm 2 giám khảo và 2 thí sinh.

          Phần 1 (3 phút): Giám khảo sẽ phỏng vấn thí sinh liên quan đến thông tin cá nhân.

          Phần 2 (3 phút): Giám khảo sẽ cho thí sinh trang hình ảnh về 1 tình huống cụ thể. Hai thí sinh thảo luận với nhau về tình huống đó và đi đến thống nhất về quyết định..

          Phần 3 (3 phút): Giám khảo sẽ đưa cho mỗi thí sinh 1 bức tranh khác nhau về 1 tình huống cụ thể. Từng thí sinh mô tả những gì mình thấy trong bức tranh của mình.

          Phần 4 (3 phút): Giám khảo sẽ nêu chủ đề chung có liên quan đến 2 bức hình mà 2 thí sinh vừa miêu tả. Hai thí sinh thảo luận với nhau về chủ đề đó.