Nhảy đến nội dung
x

Yêu cầu tiếng Anh đầu vào - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

Yêu cầu về tiếng Anh đầu vào:
- Thí sinh có quốc tịch tại các quốc gia tiếng Anh bản ngữ không yêu cầu Chứng chỉ tiếng Anh đầu vào;
- Thí sinh Việt Nam và thí sinh có quốc tịch tại các quốc gia không phải tiếng Anh bản ngữ: phải có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên. Thí sinh không nộp chứng chỉ tiếng Anh theo quy định sẽ không đủ điều kiện xét tuyển.
-  Thí sinh không có chứng chỉ tiếng Anh theo quy định có thể đăng ký xét tuyển vào: Chương trình dự bị tiếng Anh của chương trình đại học tiếng Anh. Trong 1 năm học, thí sinh phải nộp chứng chỉ tiếng Anh theo quy định để chuyển vào chương trình chính thức. Sau 1 năm học, thí sinh không nộp chứng chỉ tiếng Anh theo quy định sẽ bị xử lý học vụ thôi học.