Nhảy đến nội dung
x

Phương thức xét tuyển - Chương trình đại học bằng tiếng Anh 2021

Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh đại học năm 2020 dành cho chương trình đại học bằng tiếng Anh theo 3 phương thức tuyển sinh:

Phương thức 1: XÉT THEO KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP BẬC THPT (LỚP 10, 11, 12)

Phương thức 2: XÉT THEO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT 2020

Phương thức 3: XÉT TUYỂN THẲNG

Phương án tuyển sinh chương trình đại học bằng tiếng Anh năm 2020 xét tuyển theo 03 phương thức như sau:

PHƯƠNG THỨC 1: XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP BẬC THPT

ĐỢT 1: DÀNH CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT ĐÃ KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

 • Xét tuyển theo kết quả học tập của 05 học kỳ THPT (trừ học kỳ 2 lớp 12)dành cho học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 và tốt nghiệp THPT trong năm 2020 tại các trường THPT đã ký kết hợp tác với Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) về hướng nghiệp, đào tạo và phát triển khoa học công nghệ (gọi tắt trường THPT ký kết).

Đối với chương trình đại học bằng tiếng Anh, xét tuyển 05 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ.

 • Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến: từ 15/4/2020 – 30/6/2020
 • Danh mục ngành tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ xét theo kết quả học tập 05 học kỳ dành cho trường THPT đã ký kết hợp tác với TDTU năm 2020

TT

Mã ngành

Tên ngành

Công thức tính điểm nhận hồ sơ (ĐXT 5HK TBHK)

Điều kiện

Ngưỡng điểm nộp hồ sơ (ĐXT 5HK TBHK)

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH

1

FA7220201

Ngôn ngữ Anh – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

(ĐTB HK1 L10 + ĐTB HK2 L10 + ĐTB HK1 L11 + ĐTB HK2 L11 + ĐTB HK1 L12)*4/5 + Điểm ưu tiên theo trường THPT (nếu có) + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có)

ĐTB 5HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26

 

2

FA7340115

Marketing – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐTB 5HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26

 

3

FA7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐTB 5HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26

 

4

FA7340120

Kinh doanh quốc tế – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐTB 5HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26

 

5

FA7420201

Công nghệ sinh học – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐTB 5HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26

 

6

FA7480101

Khoa học máy tính – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐTB 5HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26

 

7

FA7480103

Kỹ thuật phần mềm– Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐTB 5HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26

 

8

FA7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐTB 5HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26

 

9

FA7580201

Kỹ thuật xây dựng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐTB 5HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26

 

10

FA7340301

Kế toán (chuyên ngành: Kế toán quốc tế) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐTB 5HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26

 

11

FA7310630Q

Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐTB 5HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26

 

12

FA7340201

Tài chính ngân hàng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐTB 5HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26

 

ĐỢT 2: DÀNH CHO HỌC SINH TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG THPT TRONG CẢ NƯỚC

 • Xét tuyển theo kết quả học tập 06 học kỳ THPT dành cho học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 và tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tất cả các trường THPT trong cả nước. 

Đối với chương trình tiêu chuẩn, chất lượng cao và chương trình học 2 năm tại cơ sở, Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 06 học kỳ của các môn trong tổ hợp xét tuyển;

Đối với chương trình đại học bằng tiếng Anh, xét tuyển 06 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ.

 • Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến: từ 10/7/2020 - 15/8/2020
 • Danh mục ngành tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ xét tuyển theo kết quả học tập 06 học kỳ dành cho tất cả các trường THPT năm 2020

TT

Mã ngành

Tên ngành

Công thức tính điểm nhận hồ sơ (ĐXT 6HK TBHK)

Điều kiện

Ngưỡng điểm nộp hồ sơ (ĐXT 6HK TBHK)

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH

1

FA7220201

Ngôn ngữ Anh – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

(ĐTB HK1 L10 + ĐTB HK2 L10 + ĐTB HK1 L11 + ĐTB HK2 L11 + ĐTB HK1 L12 + ĐTB HK2 L12)*2/3 + Điểm ưu tiên theo trường THPT (nếu có) + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có)

ĐTB 6HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26,00

 

2

FA7340115

Marketing – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐTB 6HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26,00

 

3

FA7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐTB 6HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26,00

 

4

FA7340120

Kinh doanh quốc tế – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐTB 6HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26,00

 

5

FA7420201

Công nghệ sinh học – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐTB 6HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26,00

 

6

FA7480101

Khoa học máy tính – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐTB 6HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26,00

 

7

FA7480103

Kỹ thuật phần mềm– Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐTB 6HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26,00

 

8

FA7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐTB 6HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26,00

 

9

FA7580201

Kỹ thuật xây dựng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐTB 6HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26,00

 

10

FA7340301

Kế toán (chuyên ngành: Kế toán quốc tế) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐTB 6HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26,00

 

11

FA7310630Q

Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐTB 6HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26,00

 

12

FA7340201

Tài chính ngân hàng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐTB 6HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26,00

 

 

ĐỢT 3: DÀNH CHO HỌC SINH TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG THPT TRONG CẢ NƯỚC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH, CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ NHA TRANG & BẢO LỘC

 • Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến: từ 20/8/2020 - 30/9/2020
 • Xét tuyển theo kết quả học tập 06 học kỳ THPT dành cho học sinh tất cả các trường THPT trong cả nước
 • Danh mục ngành tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ xét tuyển theo kết quả học tập 06 học kỳ dành cho tất cả các trường THPT năm 2020

TT

Mã ngành

Tên ngành

Công thức tính điểm nhận hồ sơ (ĐXT 6HK TBHK)

Điều kiện

Ngưỡng điểm nộp hồ sơ (ĐXT 6HK TBHK)

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH

1

FA7220201

Ngôn ngữ Anh – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

(ĐTB HK1 L10 + ĐTB HK2 L10 + ĐTB HK1 L11 + ĐTB HK2 L11 + ĐTB HK1 L12 + ĐTB HK2 L12)*2/3 + Điểm ưu tiên theo trường THPT (nếu có) + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có)

ĐTB 6HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26,00

 

2

FA7340115

Marketing – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐTB 6HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26,00

 

3

FA7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐTB 6HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26,00

 

4

FA7340120

Kinh doanh quốc tế – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐTB 6HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26,00

 

5

FA7420201

Công nghệ sinh học – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐTB 6HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26,00

 

6

FA7480101

Khoa học máy tính – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐTB 6HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26,00

 

7

FA7480103

Kỹ thuật phần mềm– Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐTB 6HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26,00

 

8

FA7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐTB 6HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26,00

 

9

FA7580201

Kỹ thuật xây dựng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐTB 6HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26,00

 

10

FA7340301

Kế toán (chuyên ngành: Kế toán quốc tế) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐTB 6HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26,00

 

11

FA7310630Q

Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐTB 6HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26,00

 

12

FA7340201

Tài chính ngân hàng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐTB 6HK môn Văn, Toán ≥ 6,00

26,00

 

 • Hướng dẫn đăng ký xét tuyển 06 Học kỳ đợt 3 (xem tại đây)

 

PHƯƠNG THỨC 2. XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT  NĂM 2020 

 • Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
 • Thí sinh xét tuyển vào các ngành chương trình đại học bằng tiếng Anh phải nộp Chứng chỉ IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương (còn thời hạn sử dụng trong vòng 2 năm tính đến 01/10/2020); hoặc phải dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh của TDTU để được xác nhận đủ điều kiện tiếng Anh theo học chương trình (trừ Ngành ngôn ngữ Anh phải có chứng chỉ IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương còn thời hạn sử dụng trong vòng 2 năm tính đến 01/10/2020). Thí sinh phải đạt điều kiện sơ tuyển tiếng Anh mới đủ điều kiện xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh. Thời gian nộp chứng chỉ IELTS 5.0 để sơ tuyển trước ngày 25/8/2020.
 • Thí sinh theo dõi thông báo thi môn năng khiếu/năng lực tiếng Anh trên website: https://admission.tdtu.edu.vn.
 • Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp theo thang điểm 40 (có môn nhân hệ số 2 theo tổ hợp, ngành xét tuyển), cộng với điểm ưu tiên (nếu có), được làm tròn đến 2 chữ số thập phân theo quy định của Bộ GD&ĐT.
 • TDTU tổ chức xét tuyển theo đúng nguyên tắc và quy định của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh năm 2020. (Thí sinh được xét tuyển theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng từ trên xuống; thí sinh chỉ trúng tuyển 01 nguyện vọng ưu tiên duy nhất trong danh sách các nguyện vọng đăng ký). Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng nào thì sẽ không được xét tuyển các nguyện vọng có thứ tự ưu tiên thấp hơn nguyện vọng đã trúng tuyển.
 • Danh mục ngành, tổ hợp xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020

TT

Mã ngành

Tên ngành

 Đăng ký theo quy định của BGDĐT
Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào được TDTU công bố khi có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Tổ hợp xét tuyển

Môn nhân hệ số 2, điều kiện

Ghi chú

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH

1

FA7220201

Ngôn ngữ Anh – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

D01; D11

Anh

 

2

FA7340115

Marketing – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

A00; A01; D01

A00:  Toán
A01, D01: Anh

3

FA7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

A00; A01; D01

A00:  Toán
A01, D01: Anh

4

FA7340120

Kinh doanh quốc tế – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

A00; A01; D01

A00:  Toán
A01, D01: Anh

5

FA7420201

Công nghệ sinh học – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

A00; B00; D08

A00: Hóa
B00, D08: Sinh

6

FA7480101

Khoa học máy tính – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

A00; A01; D01

Toán

7

FA7480103

Kỹ thuật phần mềm – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

A00; A01; D01

Toán

8

FA7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

A00; A01; C01

Toán

9

FA7580201

Kỹ thuật xây dựng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

A00; A01; C01

Toán

10

FA7340301

Kế toán (chuyên ngành Kế toán quốc tế)– Chương trình đại học bằng tiếng Anh

A00; A01; C01; D01

A00, C01: Toán
A01, D01: Anh

11

FA7310630Q

Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

A01; C00; C01; D01

A01; D01: Anh

C00; C01: Văn

12

FA7340201

Tài chính ngân hàng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

A00; A01; D01; D07

A00: Toán

A01; D01; D07: Anh

 • Hướng dẫn chi tiết về xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (xem tại đây)

PHƯƠNG THỨC 3. XÉT TUYỂN THẲNG

TDTU xét tuyển thẳng các đối tượng sau:

(3.1) Các đối tượng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (xem chi tiết tại thông báo tuyển thẳng của TDTU công bố trên https://admission.tdtu.edu.vn  )      

(3.2) Ưu tiên xét tuyển thẳng:

- Đối tượng 1: Thí sinh thuộc các trường THPT chuyên trên cả nước; một số trường trọng điểm tại TPHCM.

 • Đợt 1 (từ 15/4/2020 - 30/6/2020): Thí sinh các trường chuyên và một số trường trọng điểm tại TPHCM đã ký kết với TDTU hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2020, tốt nghiệp THPT năm 2020:

+ Có Điểm xét tuyển 05 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ (ĐXT 5HK TBMH) = (HK1 L10 + HK2 L10 + HK1 L11 + HK2 L11 + HK1 L12)*4/5 + hệ số trường THPT + điểm ưu tiên đối tượng/khu vực (nếu có) ≥ 30,00 dành cho chương trình đại học bằng tiếng Anh.

+ Danh sách các trường THPT được ưu tiên tuyển thẳng (xem chi tiết)

+ Nếu số thí sinh đăng ký ưu tiên tuyển thẳng nhiều hơn chỉ tiêu thông báo, TDTU sẽ xét ưu tiên tuyển thẳng theo điểm xét tuyển (ĐXT 5HK TBHK) từ cao xuống thấp.

+ Danh mục các Trường THPT ký kết năm 2020 tra cứu danh sách trường THPT tại website: https://tracuutruongkyket.tdtu.edu.vn

+ Hướng dẫn đăng ký xét tuyển thẳng dành cho Trường THPT đã ký kết (trường chuyên trên cả nước và một số trường trọng điểm tại TP.HCM) (xem tại đây)

 • Đợt 2 (dự kiến 10/7/2020 - 15/8/2020): Thí sinh các trường chuyên trên cả nước và một số trường trọng điểm tại TPHCM hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2020, tốt nghiệp THPT năm 2020.

+ Có Điểm xét tuyển 06 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ (ĐXT 6HK TBHK) = (HK1 L10 + HK2 L10 + HK1 L11 + HK2 L11 + HK1 L12 + HK2 L12)*2/3 + hệ số trường THPT + điểm ưu tiên đối tượng/khu vực (nếu có) ≥ 30,00 dành cho chương trình đại học bằng tiếng Anh.

+ Nếu số thí sinh đăng ký ưu tiên tuyển thẳng nhiều hơn chỉ tiêu thông báo, TDTU sẽ xét ưu tiên tuyển thẳng theo điểm xét tuyển (ĐXT 6HK TBHK) từ điểm cao xuống thấp.

+ Hướng dẫn đăng ký xét tuyển thẳng dành cho tất cả các Trường trường chuyên trên cả nước và một số trường trọng điểm tại TP.HCM (xem tại đây)

- Thí sinh thuộc đối tượng 1 đăng ký xét tuyển thẳng vào chương trình đại học bằng tiếng Anh phải nộp chứng chỉ tiếng Anh tương đương IELTS 5.0 còn thời hạn trong vòng 1 năm tính đến ngày 01/10/2020 hoặc tham gia thi đánh giá năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức (trừ ngành Ngôn ngữ Anh thí sinh phải nộp chứng chỉ tiếng Anh tương đương IELTS 5.0 còn thời hạn trong vòng 1 năm tính đến ngày 01/10/2020).

- Đối tượng 2: Thí sinh có chứng chỉ IELTS ≥ 5.0 (hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương quy định tại phụ lục 11) còn thời hạn tính đến ngày 01/10/2020 xét tuyển thẳng vào chương trình đại học bằng tiếng Anh: hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2020 và tốt nghiệp THPT năm 2020;

 • Đợt 1 (từ 15/4/2020 – 30/6/2020): dành cho Trường THPT ký kết có điểm xét tuyển 05 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ (ĐXT 5HK TBHK) ≥ 24,00
 • Đợt 2 (từ 10/7/2020 – 15/8/2020) và đợt 3 (từ 20/8/2020 – 30/9/2020): dành cho tất cả các trường THPT trên cả nước có điểm xét tuyển 06 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ (ĐXT 6HK TBHK) ≥ 24,00
 • Cách thức đăng ký: Thí sinh ưu tiên tuyển thẳng theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đăng ký trực tuyến trên website https://xettuyen.tdtu.edu.vn

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển thẳng theo chứng chỉ IELTS (xem chi tiết)

- Đối tượng 3: Thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài xét tuyển thẳng vào chương trình đại học bằng tiếng Anh

 • Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2020 trở về trước tại các nước sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh: có chứng nhận tốt nghiệp, công nhận văn bằng tương đương; Điểm trung bình năm lớp 12 ≥ 6.5
 • Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2020 trở về trước tại các nước không sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh: có chứng nhận tốt nghiệp, công nhận văn bằng tương đương; có chứng chỉ IELTS ≥ 5.0 (hoặc chứng chỉ quốc tế khác tương đương quy định tại Phụ lục 11) còn thời hạn tính đến ngày 01/10/2020 hoặc đạt kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh (trừ ngành Ngôn ngữ Anh chỉ nhận chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS ≥ 5.0 còn thời hạn tính đến ngày 01/10/2020); Điểm trung bình năm lớp 12 ≥ 6.5.
 • Đợt xét tuyển:

+ Đợt 1: từ 15/4/2020 – 30/6/2020.

+ Đợt 2: từ 10/7/2020 - 15/8/2020.

+ Đợt 3: từ 20/8/2020 - 30/9/2020.

 • Cách đăng ký: thí sinh tải và điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu đăng ký (tải mẫu)
 • Hướng dẫn đăng kí xét tuyển thẳng dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài (xem chi tiết)

- Đối tượng 4: Thí sinh học chương trình quốc tế tại các trường quốc tế tại Việt Nam xét ưu tiên tuyển thẳng vào chương trình đại học bằng tiếng Anh:

 • Hoàn thành chương trình lớp 12 và tốt nghiệp THPT 2020 (có xác nhận văn bằng tương đương nếu bằng tốt nghiệp THPT do nước ngoài cấp), có chứng chỉ IELTS ≥ 5.0 (hoặc chứng chỉ quốc tế khác tương đương quy định tại Phụ lục 11: File 16) còn thời hạn tính đến ngày 01/10/2020 hoặc đạt kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh (trừ ngành Ngôn ngữ Anh chỉ nhận chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS ≥ 5.0 còn thời hạn tính đến ngày 01/10/2020)
 • Có Điểm trung bình từng HK (HK1,2 L10; HK1,2 L11; HK1 L12) ≥ 6.5 (đợt 1), xét tuyển vào các chương trình đại học bằng tiếng Anh.
 • Có Điểm trung bình từng HK (HK1,2 L10; HK1,2 L11; HK1,2 L12) ≥ 6.5 (đợt 2, 3), xét tuyển vào các chương trình đại học bằng tiếng Anh.
 • Đợt xét tuyển:

+ Đợt 1: từ 15/4/2020 – 30/6/2020.

+ Đợt 2: từ 10/7/2020 - 15/8/2020.

+ Đợt 3: từ 20/8/2020 - 30/9/2020.

 • Cách đăng ký: thí sinh tải và điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu đăng ký (tải mẫu phiếu)
 • Hướng dẫn đăng kí xét tuyển thẳng dành cho thí sinh học chương trình quốc tế tại các trường quốc tế tại Việt Nam (xem chi tiết)

- Đối tượng 5 Thí sinh có chứng chỉ SAT, A-Level, IB, ACT xét ưu tiên tuyển thẳng vào chương trình đại học bằng tiếng Anh:

 • Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2020 trở về trước hoặc được công nhận văn bằng tương đương, có các chứng chỉ SAT, A-Level, IB, ACT còn giá trị sử dụng tính đến ngày 01/10/2020; Đồng thời đạt các điều kiện ngưỡng điểm cho từng loại chứng chỉ như sau: SAT (≥ 1440/2400 hoặc ≥ 960/1600), A-Level (điểm mỗi môn thi theo 3 môn trong tổ hợp ≥ C(E-A*)), IB (≥ 24/42), ACT (≥ 21/36)
 • Đợt xét tuyển:

+ Đợt 1: từ 15/4/2020 – 30/6/2020.

+ Đợt 2: từ 10/7/2020 - 15/8/2020.

+ Đợt 3: từ 20/8/2020 - 30/9/2020.

 • Cách đăng ký: thí sinh tải và điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu đăng ký (tải mẫu phiếu)
 • Hướng dẫn đăng kí xét tuyển thẳng theo chứng chỉ SAT, A-Level, ACT, IB (xem chi tiết)

Lưu ý:

a) Tùy theo tình hình thực tế (số lượng hồ sơ dự tuyển theo từng phương thức trong 3 phương thức), Nhà trường điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển giữa các phương thức, hoặc chỉ tiêu các ngành trong cùng nhóm ngành, công bố kết quả trúng tuyển cho từng phương thức để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho thí sinh.

b) Thí sinh được công bố trúng tuyển ở phương thức 1, 3 chỉ được công nhận trúng tuyển chính thức khi đã có Bằng (hoặc quyết định) tốt nghiệp THPT hợp lệ.