Nhảy đến nội dung
x

Thi tốt nghiệp THPT 2019

1. Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT Quy chế Thi THPT Quốc gia (xem tại đây)

2. Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT Sửa đổi quy chế thi THPT Quốc gia 2018 (xem tại đây)

3. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT  hợp nhất Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT và Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT về Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (xem tại đây)

4. Thông thư 02/2019/TT-BGDĐT Sửa đổi quy chế thi THPT Quốc gia 2019 (xem tại đây)

5. Công văn 1209/BGDĐT-QLCL Hướng dẫn thực hiện quy chế thi THPT quốc gia 2019 (xem tại đây)

6. Đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia 2019 (xem tại đây)