Nhảy đến nội dung
x

Quy chế - Đề án tuyển sinh

1. QUY CHẾ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

- Điểm mới và lưu ý về quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018 (xem tại đây)

- Công văn Về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 (xem tại đây).

- Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo (xem tại đây).

- Quy chế tuyển sinh đại học chính quy và tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (xem tại đây).

- Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kém theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (xem tại đây).

- Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT (xem tại đây).

2. QUY CHẾ TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

- Quyết định điều chỉnh bổ sung Quy chế tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017 (xem tại đây)

- Quy chế tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017 (xem tại đây)

3. ĐỀ ÁN TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

- Đề án tuyển sinh năm 2018 của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (xem tại đây)