Nhảy đến nội dung
x

Thống kê - 7460201

Thống kê

Khoa giảng dạy

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ

  • Thời gian 4 NĂM
  • Trình độ ĐẠI HỌC

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY-HỌC TIẾNG VIỆT)

1. Giới thiệu ngành:

Ngành Thống kê cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Thống kê cổ điển và hiện đại, hơn thế nữa trang bị cho sinh viên một số kỹ năng thực hành trên những phần mềm Thống kê chuyên nghiệp như Minitab, R, SPSS, …. , đào tạo sinh viên có kiến thức chuyên sâu về hệ thống thông tin thống kê, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật thống kê và kỹ năng phân tích dữ liệu, có năng lực về tư vấn, tổ chức hệ thống thông tin kinh tế xã hội, tổ chức quá trình thu thập, xử lý và phân tích tổng hợp các thông tin kinh tế xã hội.

Tốt nghiệp ngành Thống kê, sinh viên đạt được các kiến thức và kỹ năng như sau:

  • Kỹ năng tin học: Vận dụng thành thạo tin học ứng dụng trong công việc; Sử dụng hiệu quả các phần mềm thiết kế chuyên ngành (Minitab, R, SPSS, ….)
  • Kỹ năng ngoại ngữ: IELTS 5.0 (các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương)
  • Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp:  Có kỹ năng thu thập dữ liệu và thành lập mô hình thống kê dự báo kết quả, kỹ năng tính toán, kỹ năng lập trình sử dụng các phần mềm thống kê chuyên dụng như R, SPSS & Minitab

2. Triển vọng nghề nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Thống kê sẽ có cơ hội làm việc trong các cơ quan thống kê Nhà nước (63 Cục thống kê cấp tỉnh thành phố trực thuộc trung ương; 644 chi cục thống kê cấp Quận, Huyện và Thị xã), làm công tác tổng hợp báo cáo dữ liệu, phân tích thống kê tại các bộ, sở, ngành, điều tra thu thập dữ liệu; phân tích nghiên cứu thị trường tại các công ty cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường; làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có bộ phận nghiên cứu và phân tích dữ liệu nội bộ cũng như các công ty về bảo hiểm hay chứng khoán hoặc giảng dạy trong các trường trung học phổ thông hay cao đẳng.

3.Chương trình đào tạo – chuẩn đầu ra 

Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 061