Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 (Đợt 1 - tháng 06/2020)

1) CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 18 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

#

Mã chuyên ngành

Tên chuyên ngành

(Chỉ tiêu)

Khoa chuyên môn

Môn thi

Cơ bản

Cơ sở Ngoại Ngữ
1 8340101 Quản trị kinh doanh (50)

Quản trị kinh doanh

Toán kinh tế

Nguyên lý quản trị Tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết)
2 8340201 Tài chính - Ngân hàng (30)

Tài chính - Ngân hàng

Toán cao cấp + Xác suất thống kê

Tiền tệ và thị trường tài chính
3 8340301 Kế toán (40)

Kế toán

Toán cao cấp + Xác suất thống kê

Kế toán
4 8460112 Toán ứng dụng (20)

Toán thống kê

Giải tích hàm nhiều biến –Đại số tuyến tính

Giải tích hàm Giải tích số

5 8520320 Kỹ thuật môi trường (20)

Môi trường và BHLĐ

Toán cao cấp

Cơ sở kỹ thuật môi trường

6

8900103 Bảo hộ lao động (20) Cơ sở khoa học bảo hộ lao động

7

8580201 Kỹ thuật xây dựng (20)

Kỹ thuật công trình

Sức bền vật liệu

8

8520301 Kỹ thuật hoá học (20)

Khoa học ứng dụng

Hóa lý

9

8210410 Mỹ thuật ứng dụng (20)

Mỹ thuật công nghiệp

Phát triển ý tưởng thiết kế

Nghị luận thiết kế

10

8580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (20)

Kỹ thuật công trình

Các phương pháp định lượng

Quy hoạch giao thông đô thị

11

8140111

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (20)

Ngoại ngữ

Ngôn ngữ học

Phương pháp giảng dạy Tiếng Pháp/ Tiếng Trung
12 8380107 Luật kinh tế (30)

Luật

Xét tuyển

Tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết)

13

8310301 Xã hội học (30)

KH xã hội và nhân văn

14

8480101

Khoa học máy tính (20)

Công nghệ thông tin

15

8520201

Kỹ thuật điện (20)

Điện - Điện tử

16

8520208

Kỹ thuật viễn thông (20)

17

8520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (20)

18

8810301

Quản lý thể dục thể thao (20)

Khoa học thể thao

2) THỜI GIAN DỰ TUYỂN

Dự kiến ngày 01, 02/08/2020

3) HÌNH THỨC TUYỂN SINH

3.1 Xét tuyển:

 • Thí sinh là người nước ngoài có bằng tốt nghiệp đại học;
 • Thí sinh là người Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học chính qui tập trung do Đại học Tôn Đức Thắng cấp hoặc thí sinh Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học loại Giỏi, loại hình đào tạo chính qui tập trung do các trường đại học công lập khác cấp trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm xét tuyển;
 • Thí sinh là người Việt Nam có chứng chỉ kiểm toán viên và là thành viên của hội kiểm toán viên hành nghề (có giấy xác nhận của VACPA) dự tuyển chuyên ngành kế toán;
 • Thí sinh đăng ký dự tuyển các chuyên ngành có số thứ tự 12 đến 18.
3.2 Thi tuyển:
 • Áp dụng cho tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp đại học không thuộc đối tượng xét tuyển, đáp ứng điều kiện dự tuyển;

 • Môn thi:

  • Môn Cơ bản: thời gian làm bài tối đa  180 phút,hình thức thi: tự luận;

  • Môn Cơ sở: xét tuyển hồ sơ và bài luận về hướng nghiên cứu;

  • Môn Ngoại ngữ: môn tiếng Anh thi 3 kỹ năng nghe – đọc – viết, hình thức thi trắc nghiệm và tự luận, thời gian làm bài 120 phút và kỹ năng nói. Ngành "Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh" thi môn Trung văn/ Pháp văn/ Đức văn/ Nhật văn/ Nga văn thi 3 kỹ năng nghe – đọc – viết, hình thức thi trắc nghiệm và tự luận, thời gian làm bài 120 phút và kỹ năng nói.

4) ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

4.1 Về văn bằng:

 • Tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự tuyển (không phân biệt loại hình đào tạo, cơ sở đào tạo, hạng tốt nghiệp);
 • Tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển phải có chứng chỉ bổ sung kiến thức (theo danh mục đính kèm);
 • Trường hợp có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đúng ngành hoặc gần ngành vẫn được dự tuyển nhưng phải có bằng tốt nghiệp trước khi được công nhận trúng tuyển.

4.2 Về thâm niên công tác:

 • Chuyên ngành Quản trị kinh doanh: Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên thuộc đúng ngành hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự tuyển được dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp. Những trường hợp còn lại yêu cầu phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày đăng ký dự tuyển (Tải biểu mẫu xác nhận công tác chuyên môn tại đây);
 • Chuyên ngành Quản lý thể dục thể thao: Tốt nghiệp đại học các ngành/chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Xã hội học, Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh (không phân biệt loại hình đào tạo, hình thức đào tạo, xếp loại tốt nghiệp), yêu cầu phải có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thể thao hoặc sự kiện tối thiểu 01 năm (Tải biểu mẫu xác nhận công tác chuyên môn tại đây);
 • Chuyên ngành Xã hội học: Tốt nghiệp đại học không đúng ngành Xã hội học, có thâm niên công tác ít nhất từ 02 năm trở lên tại các cơ quan có chức năng giải quyết các vấn đề về xã hội (Tải biểu mẫu xác nhận công tác chuyên môn tại đây);
 • Chuyên ngành khác: Tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự tuyển được dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp.

4.3 Đối tượng và chính sách ưu tiên:

 • Đối tượng ưu tiên:
  • Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực I (theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành). Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
  • Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
  • Con liệt sĩ;
  • Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;
  • Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương thuộc KVI;
  • Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.
 • Mức ưu tiên: Người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi 10 (mười) điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện miễn thi ngoại ngữ và cộng 1 (một) điểm (thang điểm 10) cho 1 (một) trong 2 (hai) môn thi cơ bản và cơ sở.
4.4 Điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ:
 • Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được cấp bởi cơ sở giáo dục đại học nước ngoài (ngôn ngữ sử dụng chính trong quá trình học tập phải là tiếng Anh) và cơ sở giáo dục (hoặc văn bằng của cơ sở giáo dục) này: nằm trong danh mục các cơ sở giáo dục, văn bằng đại học được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận; hoặc trong danh mục các cơ sở giáo dục đại học mà giữa quốc gia họ với Việt Nam có Nghị định thư hoặc một hình thức văn bản cấp quốc gia công nhận; hoặc là cơ sở giáo dục đại học trong TOP 1.000 thế giới theo THE, QS; hoặc bằng tốt nghiệp từ những chương trình liên kết đào tạo đã được Bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam có văn bản đồng ý, cho phép thực hiện…;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong nước mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh không qua phiên dịch;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh;
 • Thí sinh dự tuyển có chứng chỉ tiếng Anh tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do cơ sở đào tạo ngoại ngữ được Bộ GD&ĐT cho phép cấp chứng chỉ (trình độ B1); hoặc có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: IELTS 4.5, TOEFL iBT 45, TOEIC 500 còn trong thời hạn có giá trị đến ngày đăng ký dự tuyển;
 • Đối với chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh: có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: TRKI 1 (tiếng Nga), DELF B1/TCF niveau B1 (tiếng Pháp), B1 ZD (tiếng Đức), HSK cấp độ 3 (tiếng Trung), JLPT N4 (tiếng Nhật) còn trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
5) ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

5.1 Đăng ký dự tuyển trực tuyến: (tại đây)

5.2 Nhận hồ sơ dự tuyển:

 • Hồ sơ đăng ký dự tuyển:(xem tại đây)
 • Nhận hồ sơ dự tuyển: hạn chót ngày 27/06/2020;
 • Phí đăng ký dự thi: 750.000đ/hồ sơ;
 • Phí đăng ký xét tuyển: 450.000đ/hồ sơ.
5.3 Thời gian đào tạo sau khi trúng tuyển:
 • Tổng thời lượng: 18 – 24 tháng (12 – 18 tháng học các học phần và 06 tháng thực hiện luận văn thạc sĩ);
 • Dự kiến thời gian đào tạo: Từ tháng 09/2020 đến 09/2022;
 • Lịch học dự kiến: Các buổi tối trong tuần hoặc ngày thứ 7 và chủ nhật.

  6) ÔN THI VÀ BỔ SUNG KIẾN THỨC

  6.1 Tổ chức các lớp ôn thi:
  • Đăng ký ôn thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/06/2020;
  • Khai giảng dự kiến : tháng 06/2020;
  • Lịch học: ngày thứ 7 và Chủ nhật;
  • Địa điểm học: 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7;
  • Chế độ ưu tiên: Cựu sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng được giảm 20%/tổng học phí ôn thi (photo bằng tốt nghiệp đại học để được giảm). Thí sinh đăng ký ôn thi 03 môn sẽ được giảm 10% học phí ôn thi.
  6.2 Tổ chức lớp bổ sung kiến thức:
  • Đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/06/2020;
  • Khai giảng (dự kiến): tháng 06/2020;
  • Lịch học: ngày thứ 7 và Chủ nhật;
  • Địa điểm học: 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7.
  7) CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG

  Chính sách học bổng dành cho đối tượng tốt nghiệp đại học do Đại học Tôn Đức Thắng cấp, tốt nghiệp đại học xếp loại giỏi các trường công lập trong cả nước, giáo viên đang công tác tại các trường phổ thông (chi tiết xem tại đây).

  8) THÔNG TIN CÁC ĐỊA ĐIỂM TƯ VẤN TUYỂN SINH

  Phòng Sau đại học, Đại học Tôn Đức Thắng (Phòng B002, Nhà B)

  • Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7
  • Lịch tiếp học viên từ thứ hai đến thứ bảy: Sáng từ 7h30 – 11h30, chiều 13h00 – 17h00.
  • Điện thoại: (028) 37755 059 – 0944 314 466 (hotline)
  • Email: tssdh@tdtu.edu.vn. Website: http://grad.tdtu.edu.vn

  Bảo Lộc: Đại học Tôn Đức Thắng

  • Đường Nguyễn Tuân, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
  • Điện thoại: (063) 3922 888 – 3967 888
  • Email: baoloc@tdtu.edu.vn

  Khánh Hòa: Phân hiệu Nha Trang, Đại học Tôn Đức Thắng

  • 22 Nguyễn Đình Chiểu, P. Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
  • Điện thoại: (0258) 3837 485
  • Email: phanhieunhatrang@tdtu.edu.vn

  Cà Mau: Cơ sở Cà Mau, Đại học Tôn Đức Thắng

  • Đường Mậu Thân, Khóm 6, P. 9, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
  • Điện thoại: (0290) 3590 924
  • Email: cosocamau@tdtu.edu.vn.

  Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Cà Mau

  Bình Định: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công đoàn Bình Định

  • 168 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
  • Điện thoại: (0256) 3746 272

  Gia Lai: Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai

  • 126 Lê Thánh Tôn, P. IAKring, TP. Pleiku, Gia Lai
  • Điện thoại: (059) 3877 244 – 0989 230 116 (Thầy Trọng)

  Bình Thuận: Trường Cao đẳng cộng đồng Bình Thuận

  • 38 Nguyễn Hội, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
  • Điện thoại: (0252) 3828 818

  Vũng Tàu: Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật công đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu

  • 1A Nguyễn Trường Tộ, phường 3, Tp. Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Điện thoại: (0254) 3532 558

  Kiên Giang: Trường Cao đẳng Kiên Giang

  • 217 Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297 386 3530 – 091 974 0711.

  Phú Yên: Trường Đại học Phú Yên

  • 18 Trần Phú, phường 7, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
  • Điện thoại: (057) 3843 025

  An Giang: Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang

  • 1/9- Võ Thị Sáu, phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
  • Điện thoại: (0296) 3841951