Nhảy đến nội dung
x

TDTU-DATS.jpg

Tư vấn tuyển sinh TDTU: Giới thiệu Khoa điện-điện tử

Chương trình tư vấn trực tuyến số 2: các phương thức tuyển sinh năm 2019 và giới thiệu Khoa điện-điện tử

Thành phần Ban tư vấn:

  • Thầy Võ Hoàng Duy, Phó hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng
  • Thầy Phùng Văn Trúc, Chuyên viên Phòng đại học 

Dẫn chương trình: Phương Thanh

Thời gian tư vấn: 20:00 ngày 15/02/2019

Kênh phát chính thức: https://www.youtube.com/tdtuniversity