Nhảy đến nội dung
x

Quy chế tuyển sinh 2021

- Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2020 của Bộ GD&ĐT (xem tại đây)

- Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (xem tại đây)

- Công văn 1444/BGDĐT-GDĐH về việc hướng dẫn tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (xem tại đây)

- Văn bản hợp nhất quy chế tuyển sinh của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (xem tại đây)

- Tham khảo Quy chế tuyển sinh 2022 (xem tại đây)