Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tuyển sinh đại học vừa làm vừa học tại Phân hiệu Khánh Hòa năm 2024 đợt 1

Hội đồng tuyển sinh đại học vừa làm vừa học Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo tuyển sinh đại học vừa làm vừa học tại Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tỉnh Khánh Hòa (Phân hiệu Khánh Hòa) năm 2024 - đợt 1, như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh

- Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương.

- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện tuyển sinh

- Thí sinh có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định của Trường.

- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên: xét tuyển theo kết quả học bạ THPT hoặc giáo dục thường xuyên cho thí sinh tốt nghiệp từ năm 2018 trở về sau.

- Thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển:

+ Thí sinh có bằng tốt nghiệp THPT: xét tuyển theo kết quả học bạ THPT;

+ Thí sinh không có bằng tốt nghiệp THPT nhưng có giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT: xét tuyển theo điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học bậc trung cấp thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển.

- Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng: xét tuyển theo kết quả học tập THPT/giáo dục thường xuyên (dành cho thí sinh có bằng tốt nghiệp THPT) hoặc kết quả học tập bậc trung cấp cùng nhóm ngành dự tuyển; xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ các môn đã học trong chương trình đào tạo cao đẳng cho thí sinh.

- Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học: xét tuyển thẳng; thí sinh được xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ các môn đã học trong chương trình đào tạo đại học cho thí sinh.

3. Phạm vi tuyển sinh:

TDTU tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học tại Phân hiệu Khánh Hòa; áp dụng cho thí sinh trong cả nước đăng ký dự tuyển.

Các ngành tuyển sinh đại học vừa làm vừa học tại Phân hiệu Khánh Hòa:

STT

Ngành

Mã ngành

tuyển sinh

1

Ngôn ngữ Anh - Chương trình đại học vừa làm vừa học tại Phân hiệu Khánh Hòa

LN7220201

2

Kế toán - Chương trình đại học vừa làm vừa học tại Phân hiệu Khánh Hòa

LN7340301

3

Luật - Chương trình đại học vừa làm vừa học tại Phân hiệu Khánh Hòa

LN7380101

4

Kỹ thuật phần mềm - Chương trình đại học vừa làm vừa học tại Phân hiệu Khánh Hòa

LN7480103

5

Khoa học máy tính - Chương trình đại học vừa làm vừa học tại Phân hiệu Khánh Hòa

LN7480101

4. Phương thức tuyển sinh

a. Xét tuyển theo kết quả học tập THPT dành cho thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT hoặc chương trình giáo dục thường xuyên THPT (bao gồm cả thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng): xét tuyển bằng kết quả học tập THPT/giáo dục thường xuyên 6 học kỳ (năm lớp 10, lớp 11, lớp 12) theo tổ hợp môn xét tuyển đạt mức điểm ngưỡng đảm bảo nộp hồ sơ theo bảng sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Xét tuyển theo Kết quả học tập

THPT 06HK

Tổ hợp xét tuyển

(môn*2 là môn nhân hệ số 2)

Ngưỡng điểm

nộp hồ sơ

1

LN7220201

Ngôn ngữ Anh - Chương trình đại học vừa làm vừa học tại Phân hiệu Khánh Hòa

Anh*2, Toán, Văn

20

2

LN7340301

Kế toán - Chương trình đại học vừa làm vừa học tại Phân hiệu Khánh Hòa

Toán*2, Văn, Anh

Hoặc

Toán *2, Văn, Lý

20

3

LN7380101

Luật - Chương trình đại học vừa làm vừa học tại Phân hiệu Khánh Hòa

Văn*2, Anh, Sử

Hoặc

Văn *2, Sử, Địa

20

4

LN7480103

Kỹ thuật phần mềm - Chương trình đại học vừa làm vừa học tại Phân hiệu Khánh Hòa

Toán*2, Anh, Lý

Hoặc

Toán *2, Lý, Hóa

20

5

LN7480101

Khoa học máy tính - Chương trình đại học vừa làm vừa học tại Phân hiệu Khánh Hòa

Toán*2, Anh, Lý

Hoặc

Toán *2, Lý, Hóa

20

Điểm trung bình 6 học kỳ của môn học (làm tròn đến 2 chữ số thập phân):

ĐTB 6HK mh = (ĐTBmh HK1 lớp 10 + ĐTBmh HK2 lớp 10 + ĐTBmh HK1 lớp 11 + ĐTBmh HK2 lớp 11 + ĐTBmh HK1 lớp 12 + ĐTBmh HK2 lớp 12)/6

Điểm xét tuyển 6 học kỳ theo tổ hợp môn (ĐXT 6HK): là Tổng điểm trung bình 6 học kỳ của các môn theo Tổ hợp xét tuyển (trong đó có môn nhân hệ số 2) cộng Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

ĐXT 6HK = ĐTB 6HK mh1 + ĐTB 6HK mh2 + ĐTB 6HK mh3 * 2 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Điểm xét tuyển theo thang 40 điểm được làm tròn đến 02 chữ số thập phân.

Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (quy về thang điểm 40) bằng 4/3 lần điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đối tượng

Điểm cộng thang 30

Điểm cộng thang 40

1. Khu vực ưu tiên 

KV 1

0.75

1

KV 2NT

0.5

0.67

KV 2

0.25

0.33

KV 3

0

0

2. Đối tượng ưu tiên 

01

2

2.67

02

2

2.67

03

2

2.67

04

2

2.67

05

1

1.33

06

1

1.33

07

1

1.33

Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 30,00 (thang 40) trở lên được xác định theo công thức sau:

Điểm ưu tiên (thang 40) = [(40 – Tổng điểm đạt được)/10] x Mức điểm ưu tiên khu vực, đối tượng

Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022 trở về trước không được hưởng điểm ưu tiên khu vực.

b. Xét tuyển theo kết quả học tập bậc trung cấp cùng nhóm ngành dự tuyển (áp dụng dành cho thí sinh có bằng trung cấp cùng nhóm ngành dự tuyển và có giấy chứng nhận đạt yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT, bao gồm người vừa có bằng trung cấp và bằng cao đẳng): điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học bậc trung cấp thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển phải đạt từ 5.0 trở lên.

c. Xét tuyển thẳng cho thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học. Trường hợp có nhiều thí sinh tuyển thẳng hơn chỉ tiêu tuyển thẳng của Trường, TDTU sẽ xét tiêu chí phụ là điểm trung bình lớp 12 hoặc trung bình toàn khóa bậc trung cấp từ cao xuống thấp theo từng ngành.

5. Hồ sơ và lệ phí xét tuyển

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của TDTU);

- 01 bản sao công chứng Căn cước công dân;

- 03 ảnh thẻ 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh mặt sau);

- 02 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT (hoặc bằng tương đương) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (trường hợp chưa có bằng tốt nghiệp THPT chính thức);

- 02 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp Trung cấp và có giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT (nếu không có bằng tốt nghiệp THPT);

- 02 bản sao công chứng bằng Cao đẳng, Đại học và bảng điểm cao đẳng, đại học (nếu có);

- 01 bản sao công chứng học bạ THPT/Giấy chứng nhận kết quả học tập THPT/Bảng điểm kết quả học tập trung cấp;

- 01 bản sao chứng chỉ tiếng Anh còn trong thời hạn (nếu có).

Lệ phí xét tuyển: 200.000 đồng/hồ sơ.

Thí sinh chuyển khoản theo thông tin sau

Tên tài khoản: Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Số tài khoản: 0071000758807

Tên ngân hàng: Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Hồ Chí Minh

Nội dung chuyển khoản: theo cú pháp sau: [VLVH][Họ tên thí sinh][CCCD]

Ví dụ: VLVHNguyenVanA12345678912

Địa chỉ nộp hồ sơ: Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa – số 22 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

6. Thời gian tuyển sinh

- Đăng ký xét tuyển: dự kiến từ 15/6/2024 - 30/7/2024.

- Công bố kết quả xét tuyển: dự kiến 20/8/2024.

- Làm thủ tục nhập học: dự kiến từ 20/8/2024 – 30/8/2024.

- Nhập học chính thức: dự kiến tháng 09/2024.

7. Phương án xử lý rủi ro

Trường hợp ngành học không đủ điều kiện mở lớp, thí sinh được chọn 01 trong các hình thức sau:

- Bảo lưu hồ sơ và chuyển sang đợt xét tuyển tiếp theo;

- Nhận lại lệ phí xét tuyển đã đóng khi đăng ký và rút hồ sơ;

- Xét chuyển vào ngành đào tạo vừa làm vừa học khác nếu đủ điều kiện tuyển sinh đầu vào;

- Đăng ký học đại học vừa làm vừa học và chung với sinh viên đại học chính quy tại Phân hiệu Khánh Hòa.

8. Thí sinh theo dõi và cập nhật thông tin tại:

- Cổng thông tin tuyển sinh của Trường: https://admission.tdtu.edu.vn hoặc website Phân hiệu Khánh Hòa https://khanhhoa.tdtu.edu.vn

- Email: tsvlvh.phkh@tdtu.edu.vn hoặc email: tsvlvh@tdtu.edu.vn

- Điện thoại: (0258) 222 6677; (0258) 383 7485