Nhảy đến nội dung
x

Phương thức tuyển sinh đại học vừa làm vừa học

Hội đồng tuyển sinh đại học vừa làm vừa học Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo tuyển sinh đại học vừa làm vừa học tại Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tỉnh Khánh Hòa (Phân hiệu Khánh Hòa) năm 2024 - đợt 1, như sau:

1. Xét tuyển theo kết quả học tập THPT dành cho thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT hoặc chương trình giáo dục thường xuyên THPT (bao gồm cả thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng): Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT/giáo dục thường xuyên 6 học kỳ (năm lớp 10, lớp 11, lớp 12) theo tổ hợp môn xét tuyển đạt mức điểm ngưỡng đảm bảo nộp hồ sơ theo bảng sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Xét tuyển theo Kết quả học tập

THPT 06HK

Tổ hợp xét tuyển

(môn*2 là môn nhân hệ số 2)

Ngưỡng điểm

nộp hồ sơ

1

LN7220201

Ngôn ngữ Anh - Chương trình đại học vừa làm vừa học tại phân hiệu Khánh Hòa

Anh*2, Toán, Văn

20

2

LN7340301

Kế toán - Chương trình đại học vừa làm vừa học tại phân hiệu Khánh Hòa

Toán*2, Văn, Anh

Hoặc

Toán *2, Văn, Lý

20

3

LN7380101

Luật - Chương trình đại học vừa làm vừa học tại Phân hiệu Khánh Hòa

Văn*2, Anh, Sử

Hoặc

Văn *2, Sử, Địa

20

4

LN7480103

Kỹ thuật phần mềm - Chương trình đại học vừa làm vừa học tại Phân hiệu Khánh Hòa

Toán*2, Anh, Lý

Hoặc

Toán *2, Lý, Hóa

20

5

LN7480101

Khoa học máy tính - Chương trình đại học vừa làm vừa học tại Phân hiệu Khánh Hòa

Toán*2, Anh, Lý

Hoặc

Toán *2, Lý, Hóa

20

Điểm trung bình 6 học kỳ của môn học (làm tròn đến 2 chữ số thập phân):

ĐTB 6HK mh = (ĐTBmh HK1 lớp 10 + ĐTBmh HK2 lớp 10 + ĐTBmh HK1 lớp 11 + ĐTBmh HK2 lớp 11 + ĐTBmh HK1 lớp 12 + ĐTBmh HK2 lớp 12)/6

Điểm xét tuyển 6 học kỳ theo tổ hợp môn (ĐXT 6HK): là Tổng điểm trung bình 6 học kỳ của các môn theo Tổ hợp xét tuyển (trong đó có môn nhân hệ số 2) cộng Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

ĐXT 6HK = ĐTB 6HK mh1 + ĐTB 6HK mh2 + ĐTB 6HK mh3 * 2 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Điểm xét tuyển theo thang 40 điểm được làm tròn đến 02 chữ số thập phân.

Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (quy về thang điểm 40) bằng 4/3 lần điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đối tượng

Điểm cộng thang 30

Điểm cộng thang 40

1. Khu vực ưu tiên 

KV 1

0.75

1

KV 2NT

0.5

0.67

KV 2

0.25

0.33

KV 3

0

0

2. Đối tượng ưu tiên 

01

2

2.67

02

2

2.67

03

2

2.67

04

2

2.67

05

1

1.33

06

1

1.33

07

1

1.33

Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 30,0 (thang 40) trở lên được xác định theo công thức sau:

Điểm ưu tiên (thang 40) = [(40 – Tổng điểm đạt được)/10] x Mức điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.

Thí sinh tốt nghiệp THPT 2022 trở về trước không được hưởng điểm ưu tiên khu vực.

2. Xét tuyển theo kết quả học tập bậc trung cấp cùng nhóm ngành dự tuyển (áp dụng dành cho thí sinh có bằng trung cấp cùng nhóm ngành dự tuyển và có giấy chứng nhận đạt yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT, bao gồm người vừa có bằng trung cấp và bằng cao đẳng): điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học bậc trung cấp thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển phải đạt từ 5.0 trở lên.

3. Xét tuyển thẳng cho thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học. Trường hợp có nhiều thí sinh tuyển thẳng hơn chỉ tiêu tuyển thẳng của Trường, TDTU sẽ xét tiêu chí phụ là điểm trung bình lớp 12 hoặc trung bình toàn khóa bậc trung cấp từ cao xuống thấp theo từng ngành.