Nhảy đến nội dung
x

Giới thiệu đại học vừa làm vừa học năm 2024 - Phân hiệu Khánh Hòa

Năm 2024, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức tuyển sinh đào tạo chương trình đại học theo hình thức vừa làm vừa học (VLVH) tại Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi là Phân hiệu Khánh Hòa). Chương trình đào tạo đại học VLVH tổ chức hoạt động giảng dạy linh hoạt phù hợp với đối tượng người học vừa đi làm vừa đi học để nhận văn bằng tốt nghiệp đại học.

Chương trình đào tạo VLVH: Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra của hệ VLVH được xây dựng tương đương với chương trình tiêu chuẩn hệ chính quy tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Thời gian đào tạo VLVH: Tổng số tín chỉ của chương trình đại học VLVH từ 124 - 133 tín chỉ. Thời gian đào tạo chuẩn áp dụng đối với người tốt nghiệp THPT là 5 năm. Sinh viên có thể sắp xếp thời gian học để tốt nghiệp sớm hơn. Đối với người học đã có bằng cao đẳng, đại học được xét công nhận hoặc chuyển đổi tín chỉ khi xét tuyển vào chương trình đại học VLVH.

Văn bằng: Tốt nghiệp đại học VLVH người học được cấp văn bằng cử nhân đại học tùy theo ngành đào tạo. Hiện nay, theo Luật Giáo dục đại học, không phân biệt văn bằng đại học theo hình thức đào tạo do đó hình thức và giá trị văn bằng người học nhận được tương đương với văn bằng của hệ chính quy.

Địa điểm đào tạo: Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa - số 22 Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đối tượng tuyển sinh:

  • Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;
  • Tốt nghiệp Trung cấp cùng ngành xét tuyển và có giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT;
  • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học.

Hình thức tuyển sinh:

  • Xét tuyển theo kết quả học tập THPT dành cho thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT hoặc chương trình giáo dục thường xuyên THPT.
  • Xét tuyển theo kết quả học tập bậc trung cấp cùng nhóm ngành dự tuyển (áp dụng dành cho thí sinh có bằng trung cấp cùng nhóm ngành dự tuyển).
  • Xét tuyển thẳng cho thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học.

Kế hoạch tuyển sinh 2024:

Đợt tuyển sinh

Đợt 1

Đợt 2

Nộp hồ sơ xét tuyển

15/6 - 30/7/2024

1/10 - 30/11/2024

Công bố kết quả xét tuyển (dự kiến) 

Trước 20/8/2024

Trước 15/12/2024

Bắt đầu học kỳ (dự kiến) 

Tháng 9/2024

Tháng 1/2025

Ngành đào tạo VLVH tại Phân hiệu Khánh Hòa:

Thông tin liên hệ:

Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: số 22 Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 2226677; (0258) 383 7485

Email: tsvlvh.phkh@tdtu.edu.vn hoặc email: tsvlvh@tdtu.edu.vn

Website: https://khanhhoa.tdtu.edu.vn/