Nhảy đến nội dung
x

Thời gian tuyển sinh

Hội đồng tuyển sinh đại học vừa làm vừa học Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo tuyển sinh đại học vừa làm vừa học tại Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tỉnh Khánh Hòa (Phân hiệu Khánh Hòa) năm 2024 - đợt 1, như sau:

- Đăng ký xét tuyển: dự kiến từ 15/6 – 30/7/2024.

- Công bố kết quả xét tuyển: dự kiến 20/8/2024.

- Làm thủ tục nhập học: dự kiến 20/8 – 30/8/2024.

- Nhập học chính thức: dự kiến tháng 09/2024.