Nhảy đến nội dung
x

Đại học

Liên kết đào tạo quốc tế

Chương trình hợp tác giữa TDTU với đại học quốc tế; luân chuyển học ở Việt Nam và nước ngoài; cơ hội nhận 2 bằng đại học 

Đại học bằng tiếng Anh

Chương trình đại học dạy và học hoàn toàn bằng tiếng Anh, sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc và học lên cao ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới