Nhảy đến nội dung
x

Chính sách học bổng dành cho Chương trình du học luân chuyển campus

TDTU có chính sách học bổng cho các đối tượng tham gia chương trình du học luân chuyển campus năm 2020 như sau:

- Đối tượng 1: Cấp học bổng 100% học phí chính khóa giai đoạn 1 cho tất cả HS đạt giải từ khuyến khích trở lên trong các cuộc thi HS giỏi từ cấp tỉnh trở lên (trong thời gian 3 năm THPT);

- Đối tượng 2: Cấp 05 học bổng 100% học phí chính khóa giai đoạn 1 cho HS đạt trình độ Anh văn từ B2 (hoặc tương đương) trở lên và tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển từ 32 trở lên (thang 40);

- Đối tượng 3: Cấp 05 học bổng 50% học phí chính khóa giai đoạn 1 cho HS có tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển từ 32 trở lên (thang 40);

- Đối tượng 4: Cấp 05 học bổng 50% học phí chính khóa giai đoạn 1 cho HS đạt trình độ Anh văn từ B2 (hoặc tương đương) trở lên.

* Học bổng không bao gồm học phí chương trình tiếng Anh dự bị tại TDTU và học phí chính khóa giai đoạn 2 tại Trường liên kết.

Trường hợp có nhiều thí sinh thỏa điều kiện xét học bổng, TDTU sẽ ưu tiên xét theo: điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế từ cao xuống thấp (đối tượng 2 và đối tượng 4); tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển (đối tượng 3).

Thông tin về đại học đối tác và ngành tuyển sinh năm 2020: xem tại đây

Phương thức xét tuyển năm 2020: xem tại đây.

Thông tin chi tiết về chương trình vui lòng liên hệ:
Khoa giáo dục quốc tế (Phòng F602) Đại học Tôn Đức Thắng
Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 37 755108, Hotline: 0935 035 270
Email: admission.cis@tdtu.edu.vn, Website: https://admission.tdtu.edu.vn