Nhảy đến nội dung
x
Thông báo phương thức tuyển sinh Chương trình du học luân chuyển campus 2021
Năm 2021, Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dự kiến tuyển sinh 11 ngành Chương trình đại học du học luân chuyển campus trình độ đại học.
Trường đại học La Trobe, Úc

Chương trình cấp 2 bằng đại học

2 năm học tại Đại học Tôn Đức Thắng, 2 năm học tại Đại học La Trobe, Úc

Website: https://www.latrobe.edu.au/

1. Giới thiệu về Trường đại học La Trobe, Úc

Trường đại học Quốc gia Pukyong, Hàn Quốc

Chương trình cấp 2 bằng đại học

03 năm học tại Đại học Tôn Đức Thắng, 01 năm học tại Đại học quốc gia Pukyong, Hàn Quốc

Website: http://www.pknu.ac.kr/usrEngIndex.do

Thông báo phương thức tuyển sinh Chương trình du học luân chuyển campus 2020
Năm 2020, Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dự kiến tuyển sinh 13 ngành Chương trình đại học du học luân chuyển campus trình độ đại học.
Chương trình đào tạo cử nhân Công nghệ thông tin - Đại học La Trobe, Úc

2 năm học tại Đại học Tôn Đức Thắng, 2 năm học tại Đại học La Trobe, Úc

Website: https://www.latrobe.edu.au/

1. Thời gian đào tạo: 4 năm, chia làm 2 giai đoạn

Chương trình liên kết đào tạo quốc tế trình độ đại học năm 2021

1. Giới thiệu Chương trình du học luân chuyển campus

Phương thức xét tuyển Chương trình du học luân chuyển campus 2020
Năm 2020, Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tuyển sinh 13 ngành Chương trình đại học du học luân chuyển campus trình độ đại học.
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Chương trình tư vấn hướng nghiệp dành cho học sinh 4 tỉnh hợp tác toàn diện với Đại học Tôn Đức Thắng
Chương trình tư vấn ngày 17/04/2019 tư vấn hướng nghiệp dành cho học sinh 4 tỉnh hợp tác toàn diện với Đại học Tôn Đức Thắng
Chương trình đào tạo cử nhân Khoa học máy tính và công nghệ tin học - Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa

2 năm học tại ĐH Tôn Đức Thắng, 2 năm học tại ĐH khoa học và công nghệ Lunghwa

Website: http://www.english.lhu.edu.tw

WestOfEngland.jpg

 

1. Thời gian đào tạo: 4 năm, chia làm 2 giai đoạn

Chương trình đào tạo cử nhân Khoa học máy tính và công nghệ tin học - Đại học Kỹ thuật Ostrava

2 năm học tại ĐH Tôn Đức Thắng, 2 năm học tại ĐH kỹ thuật Ostrava 

Website: http://www.vsb.cz/en

WestOfEngland.jpg

 

1. Thời gian đào tạo: 4 năm, chia làm 2 giai đoạn

Subscribe to Du học