Nhảy đến nội dung
x

Tư vấn tuyển sinh TDTU: Chương trình tư vấn hướng nghiệp dành cho học sinh 4 tỉnh hợp tác toàn diện với Đại học Tôn Đức Thắng

Chương trình tư vấn trực tuyến số 10: Tư vấn hướng nghiệp dành cho học sinh 4 Tỉnh hợp tác toàn diện với Đại học Tôn Đức Thắng: Bình Định, Gia Lai, Lâm Đồng, Bình Thuận.

Thành phần Ban tư vấn:

  • TS. Võ Hoàng Duy, Phó hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng
  • Thầy Đặng Thành Lê, Chuyên viên Phòng công tác học sinh sinh viên
  • Cô Lê Thị Vui, Trợ lý trưởng khoa Khoa giáo dục quốc tế
  • Cô Bùi Thị Phương Liên, Giám đốc Trung tâm ngôn ngữ sáng tạo
  • Thầy Phùng Văn Trúc, Chuyên viên Phòng đại học
  • Thầy Nguyễn Hữu Khánh Phân, Ban Cao đẳng Đại học Tôn Đức Thắng 

Dẫn chương trình: Phương Thanh

Thời gian tư vấn: 20:00 ngày 17/04/2019

Kênh phát chính thức: https://www.facebook.com/tonducthanguniversity