Nhảy đến nội dung
x
Trường đại học La Trobe, Úc

Chương trình cấp 2 bằng đại học

2 năm học tại Đại học Tôn Đức Thắng, 2 năm học tại Đại học La Trobe, Úc

Website: https://www.latrobe.edu.au/

1. Giới thiệu về Trường đại học La Trobe, Úc

Trường đại học Quốc gia Pukyong, Hàn Quốc

Chương trình cấp 2 bằng đại học

03 năm học tại Đại học Tôn Đức Thắng, 01 năm học tại Đại học quốc gia Pukyong, Hàn Quốc

Website: http://www.pknu.ac.kr/usrEngIndex.do

Tư vấn tuyển sinh TDTU: Chương trình tư vấn hướng nghiệp dành cho học sinh 4 tỉnh hợp tác toàn diện với Đại học Tôn Đức Thắng
Chương trình tư vấn ngày 17/04/2019 tư vấn hướng nghiệp dành cho học sinh 4 tỉnh hợp tác toàn diện với Đại học Tôn Đức Thắng
Đại học Kỹ thuật Ostrava, Cộng Hòa Séc

Chương trình đào tạo cử nhân khoa học máy tính và công nghệ tin học

2 năm học tại ĐH Tôn Đức Thắng, 2 năm học tại ĐH kỹ thuật Ostrava

Website: http://www.vsb.cz/en

Ostrava.jpg

1. Giới thiệu về Đại học Kỹ thuật Ostrava:

Đại học Taylor’s, Malaysia

Chương trình cấp 2 bằng đại học

2.5 năm học tại Đại học Tôn Đức Thắng, 1.5 năm học tại Đại học Taylor’s

Website: http://www.university.taylors.edu.my

Taylors.jpg

1. Giới thiệu về Đại học Taylor’s:

Trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh Praha, Cộng Hòa Séc

Chương trình cấp 2 bằng đại học

2 năm học tại Đại học Tôn Đức Thắng, 2 năm học tại Trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh Praha

Website: https://www.vse.cz/english/

Praha.jpg

Đại học khoa học ứng dụng Saxion, Hà Lan

Ngành/chuyên ngành liên kết đào tạo:

  • Tài chính và kiểm soát: 3 năm học tại Đại học Tôn Đức Thắng, 1 năm học tại Đại học Saxion  (Chương trình cấp 2 bằng đại học).
  • Kỹ thuật điện – điện tử: 2.5 năm học tại Đại học Tôn Đức Thắng, 1.5 năm học tại Đại học Saxion (Chương trình cấp 2 bằng đại học).

Website: http://www.saxion.edu

Đại học khoa học và công nghệ quốc gia Penghu, Đài Loan

Chương trình cấp 2 bằng đại học

2 năm học tại ĐH Tôn Đức Thắng, 2 năm học tại ĐH Penghu

Website: https://www.npu.edu.tw/eng

Penghu.jpg

1. Giới thiệu về Đại học khoa học và công nghệ quốc gia Penghu:

Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa, Đài Loan

Ngành/chuyên ngành liên kết đào tạo:

  • Tài chính, Quản trị kinh doanh quốc tế: 3 năm học tại Đại học Tôn Đức Thắng, 1 năm học tại Đại học Lunghwa.
  • Khoa học máy tính và công nghệ tin học: 2 năm học tại Đại học Tôn Đức Thắng, 2 năm học tại Đại học Lunghwa.

Website: http://www.english.lhu.edu.tw

Đại học Feng Chia, Đài Loan

Chương trình cấp 2 bằng đại học

2 năm học tại Đại học Tôn Đức Thắng, 2 năm học tại Đại học Fengchia

Website: http://www.en.fcu.edu.tw

FengChia.jpg

1. Giới thiệu về Trường đại học Feng Chia

Subscribe to luân chuyển campus