Nhảy đến nội dung
x

Bảo hộ lao động - 7850201

Ngành Bảo hộ lao động - Tiêu chuẩn

Khoa giảng dạy

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

  • Văn bằng - Thời gian đào tạo:  Cử nhân – 4 năm; Kỹ sư - 5 năm 

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY-HỌC TIẾNG VIỆT)

1.Giới thiệu ngành:

TDTU là trường đại học đầu tiên đào tạo ngành Bảo hộ lao động ở khu vực phía Nam. Ngành Bảo hộ lao động (Occupational Safety and Health) đào tạo sinh viên trở thành chuyên gia trong lĩnh vực an toàn, sức khỏe nghề nghiệp, có năng lực tư vấn, tham mưu và triển khai cho doanh nghiệp các giải pháp về kỹ thuật, quản lý và huấn luyện nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất, bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho người lao động và tài sản cho doanh nghiệp. Tốt nghiệp ngành Bảo hộ lao động, người học có cơ hội làm việc trong tất cả các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia, không phân biệt loại hình sản xuất kinh doanh.

2. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo được thiết kế với hơn 40% thời lượng sinh viên được thực hành và học cùng doanh nghiệp, với sự tham gia giảng dạy của đội ngũ các nhà khoa học và chuyên gia trong lĩnh vực an toàn, sức khỏe nghề nghiệp.

  • Tốt nghiệp ngành, sinh viên đạt được các kiến thức và kỹ năng như sau:
  • Tin học: Chứng chỉ tin học MOS quốc tế (750 điểm); vận dụng thành thạo tin học ứng dụng trong công việc;
  • Ngoại ngữ: cử nhân đạt IELTS 5.0; kỹ sư đạt IELTS 5.5 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương.
  • Kỹ năng mềm: làm việc nhóm, làm việc độc lập, quản lý dự án.
  • Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp: điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá và quản lý môi trường lao động; đề xuất các giải pháp công nghệ và tổ chức, nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ sức khỏe người lao động.

3. Chuẩn đầu ra

- ELO1: Vận dụng có hệ thống các kiến thức về triết học, lý luận chính trị, khoa học tự nhiên và xã hội trong nghiên cứu an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
- ELO2: Thể hiện đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, ý thức đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
- ELO3: Thể hiện khả năng học tập suốt đời (kỹ năng ngoại ngữ, tin học, làm việc nhóm và làm việc độc lập, tư duy hệ thống, tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và trình bày hiệu quả).
- ELO4: Thể hiện kỹ năng thực hành nghề nghiệp về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (giám sát môi trường làm việc, kiểm tra sức khỏe, đào tạo, kiểm toán, giám sát, lập kế hoạch).
- ELO5: Phân tích hệ thống pháp luật về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
- ELO6: Tổ chức các chương trình giáo dục và truyền thông về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
- ELO7: Thể hiện khả năng tư vấn và đề xuất các dịch vụ về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, đánh giá rủi ro và các giải pháp kiểm soát.
- ELO8: Đề xuất các giải pháp an toàn và sức khỏe nghề nghiệp thông qua áp dụng kiến thức về an toàn về điện, hóa chất, thiết bị nâng, thiết bị áp lực, làm việc trên cao, không gian hạn chế, sức khỏe nghề nghiệp và kiến thức về ngăn ngừa ô nhiễm trong môi trường lao động.
- ELO9: Vận dụng kiến thức về các nguyên lý sinh học người, hành vi sức khỏe, giải pháp giảm thiểu chất thải và kỹ thuật phòng ngừa ô nhiễm để giải quyết vấn đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại doanh nghiệp.
- ELO10: Vận dụng được các thành tựu nghiên cứu khoa học trong sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên và giải pháp đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

4. Triển vọng nghề nghiệp

Tốt nghiệp ngành Bảo hộ lao động, người học có năng lực làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài nước, các tập đoàn đa quốc gia, các dự án công trình xây dựng, cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động với mức lương cạnh tranh và cơ hội thăng tiến. Các vị trí việc làm được quan tâm nhiều nhất là:
- Tư vấn xây dựng hệ thống an toàn, sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế
- Vận hành và đánh giá hệ thống an toàn, sức khỏe nghề nghiệp
- Quản lý rủi ro trong lao động
- Đánh giá viên các hệ thống quản lý chất lượng, an toàn, môi trường doanh nghiệp
Theo thống kê, hiện tại tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm trong vòng 12 tháng sau khi tốt nghiệp là 100%, trong đó hơn 60% sinh viên có việc làm vào năm cuối hoặc được doanh nghiệp đặt hàng ngay từ khi còn học tập tại trường; trên 90% doanh nghiệp được hỏi cảm thấy hài lòng về chất lượng đào tạo.

Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 047