Nhảy đến nội dung
x

Công tác xã hội- 7760101

Công tác xã hội

Khoa giảng dạy

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

 • Văn bằng – thời gian đào tạo: cử nhân – 4 năm
 • Trình độ ĐẠI HỌC

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY-HỌC TIẾNG VIỆT)

1. Giới thiệu ngành:

Công tác xã hội là một ngành khoa học, một nghề chuyên môn nhằm trợ giúp cá nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng vượt qua khó khăn, tự vươn lên và phát triển.

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Công tác xã hội được thiết kế dựa trên chương trình đào tạo của trường đại học hàng đầu trên thế giới. Chương trình có nhiều môn học mới, hiện đại, phù hợp với sự phát triển của xã hội và đáp ứng được nhu cầu hội nhập quốc tế. Thời gian thực hành nghề nghiệp chiếm tỉ lệ 30% của chương trình đào tạo.

Công tác xã hội là một nghề nghiệp của xã hội hiện đại, vì vậy, thị trường lao động – việc làm của ngành, nghề này rất rộng lớn.

Tốt nghiệp ngành công tác xã hội, sinh viên đạt được: 

 • Về kiến thức: Có kiến thức chuyên sâu về lý thuyết, phương pháp, tiến trình thực hành công tác xã hội; am hiểu về mối quan hệ của con người với môi trường xã hội.
 • Về kỹ năng chuyên môn: Có khả năng phân tích, đánh giá và xác định vấn đề của cá nhân, gia đình, nhóm xã hội và cộng đồng; kết nối nguồn lực; xây dựng và triển khai dự án phát triển cộng đồng.
 • Kỹ năng tin học: Thành thạo tin học ứng dụng trong công việc (Đạt chứng chỉ tin học MOS quốc tế 750 điểm).
 • Kỹ năng ngoại ngữ: Có khả năng vận dụng tiếng Anh trong công việc (Đạt chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương).
 • Về thái độ và hành vi: tuân thủ quy điều đạo đức nghề nghiệp CTXH, có thái độ và hành vi đúng mực đối với ngành nghề, nơi làm việc, đồng nghiệp và đối tượng trợ giúp.

2. Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân CTXH có thể làm việc tại:

 • Các trung tâm CTXH từ Trung ương tới địa phương;
 • Các cơ quan, đơn vị thuộc ngành lao động – xã hội;
 • Các tổ chức, đoàn thể: Đoàn-Hội thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn…;
 • Các trường học, bệnh viện cung cấp dịch vụ CTXH, tham vấn tâm lý;
 • Các cơ sở đào tạo CTXH, cơ sở nghiên cứu xã hội;
 • Các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế;
 • Thành lập Trung tâm, doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ CTXH.

3.Chương trình đào tạo – chuẩn đầu ra

Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 063