Nhảy đến nội dung
x

Khoa học môi trường - 7440301

Khoa học môi trường - Tiêu chuẩn

Khoa giảng dạy

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

  • Văn bằng - Thời gian đào tạo:  Cử nhân – 4 năm; Kỹ sư - 5 năm 

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY-HỌC TIẾNG VIỆT)

1. Giới thiệu ngành

Ngành Khoa học Môi trường (Environmental Science) đào tạo sinh viên trở thành chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Sinh viên được đào tạo các kiến thức về quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp, đánh giá tác động môi trường, theo dõi đánh giá diễn biến chất lượng môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, quản lý năng lượng; kỹ thuật kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường nước, không khí; xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại…

2. Chương trình đào tạo

Chương trình được thiết kế với hơn 40% thời lượng đào tạo đến từ doanh nghiệp và các học phần thực hành tại phòng thí nghiệm, phòng máy tính; học thực tế tại doanh nghiệp. Trong quá trình học, sinh viên được tham gia các học phần, dự án nghiên cứu cùng chuyên gia, giảng viên trong và ngoài nước. Ngành có nhiều hoạt động học thuật giúp sinh viên nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành chuyên môn.
Tốt nghiệp ngành Khoa học môi trường, sinh viên đạt được các kiến thức và kỹ năng như sau:
• Tin học: Chứng chỉ tin học MOS quốc tế (750 điểm); vận dụng thành thạo tin học ứng dụng trong công việc;
• Ngoại ngữ: cử nhân đạt IELTS 5.0; kỹ sư đạt IELTS 5.5 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương.
• Kỹ năng mềm: làm việc nhóm, làm việc độc lập, quản lý dự án.
• Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp: 
(1) Nghiên cứu, điều tra, giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường, các tác động tự nhiên và nhân tạo đến hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng.
(2) Kiểm soát ô nhiễm môi trường, quản trị tài nguyên, phục hồi sinh thái.         
(3) Đánh giá, phân tích, thiết kế, tư vấn kỹ thuật, quản lý và vận hành các công trình xử lý chất thải hoặc hệ thống kiểm soát ô nhiễm môi trường đô thị và khu công nghiệp. 
(4) Tổ chức, thực thi các chương trình xử lý, khắc phục, phòng tránh sự cố môi trường.

3. Chuẩn đầu ra

 ELO1: Vận dụng kiến thức chung về ngoại ngữ và tin học; kiến thức về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên và xã hội.
• ELO2: Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, tư duy hệ thống, tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và trình bày hiệu quả.
• ELO3: Thể hiện đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
• ELO4: Thể hiện năng lực phân tích và vận dụng luật, hệ thống văn bản dưới luật, kiến thức về kinh tế, quản trị có liên quan đến môi trường Việt Nam và Quốc tế cho các hoạt động tư vấn về bảo vệ môi trường, quản trị nguồn tài nguyên.
• ELO5: Lựa chọn được các giải pháp tối ưu trong kỹ thuật xử lý chất thải và ngăn ngừa ô nhiễm dựa trên các nguyên lý cơ bản, nguyên tắc áp dụng và thực trạng tại địa phương/doanh nghiệp.
• ELO6: Ứng dụng được các kiến thức sinh thái, tài nguyên và môi trường để xây dựng chương trình quan trắc, kiểm soát ô nhiễm môi trường, kỹ thuật phục hồi sinh thái, bảo tồn tài nguyên và đa dạng sinh học.
• ELO7: Thể hiện năng lực tư vấn và đề xuất các dịch vụ về bảo vệ môi trường cho địa phương và doanh nghiệp; các giải pháp bảo vệ môi trường đáp ứng nhu cầu quản lý môi trường ở địa phương theo định hướng phát triển bền vững.
• ELO8: Xây dựng chương trình giáo dục, truyền thông về bảo vệ môi trường; chương trình kiểm soát môi trường nhằm mục tiêu giảm thiểu và ngăn ngừa ô nhiễm.
• ELO9: Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải và chất thải rắn – chất thải nguy hại cho doanh nghiệp, đô thị, khu công nghiệp.
• ELO10: Vận dụng được các thành tựu nghiên cứu khoa học trong công việc; phát triển hướng nghiên cứu mới về sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên và môi trường.

4. Triển vọng nghề nghiệp

Khoa học môi trường là lĩnh vực mang tính đa ngành, sinh viên ra trường có nhiều lựa chọn cho định hướng nghề nghiệp, dễ dàng thích nghi và đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng của các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, các tập đoàn đa quốc gia như:

  • Thiết kế, vận hành và giám sát công trình xử lý khí thải, nước thải – nước cấp, chất thải rắn – chất thải nguy hại.
  • Tư vấn, đánh giá tác động, quản lý môi trường đô thị và khu dân cư, quản lý dự án môi trường – tài nguyên.
  • Chuyên viên trong lĩnh vực an toàn – sức khỏe – môi trường tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  • Chuyên viên làm việc trong lĩnh vực quản lý môi trường và tài nguyên, địa chính, quy hoạch, tại các Sở, ban ngành, đơn vị quản lý trực thuộc trung ương hoặc địa phương.
  • Nghiên cứu, giảng dạy tại các trường, viện, trung tâm nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành.

Theo thống kê, hiện nay tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm trong vòng 12 tháng sau khi tốt nghiệp là 100%, trong đó hơn 30% sinh viên có việc làm vào năm cuối; trên 90% doanh nghiệp được hỏi cảm thấy hài lòng về chất lượng đào tạo.

Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 047