Nhảy đến nội dung
x

Lịch bảo vệ đề cương nghiên cứu chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2024

Căn cứ Thông báo số 04/TB-HĐTS ngày 13/05/2024 về việc tổ chức bảo vê đề cương nghiên cứu chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2024.

Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2024 Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo lịch bảo vê đề cương nghiên cứu chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2024 như sau:

  • Thời gian: 09h00 ngày 17/05/2024.
  • Địa điểm: Phòng D0101-A, Tòa nhà D, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thí sinh có mặt tại phòng bảo vệ trước 15 phút để chuẩn bị.