Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 (Đợt 1 năm 2022)

1) CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tuyển sinh 07 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

#

Mã chuyên ngành

Tên chuyên ngành

Khoa chuyên môn

Chỉ tiêu chương trình định hướng nghiên cứu

1 8340101 Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

30

2 8340301 Kế toán

Kế toán

10

3 8460112 Toán ứng dụng

Toán thống kê

20

4

8580201 Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật công trình

15

5

8210410 Mỹ thuật ứng dụng

Mỹ thuật công nghiệp

25

6

8580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Kỹ thuật công trình

10

7

8480101

Khoa học máy tính

Công nghệ thông tin

20

 

2) THỜI GIAN TUYỂN SINH (dự kiến)
 • Thời gian xét tuyển: 10/03/2022;
 • Thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 18/03/2022;
 • Thời gian nhập học: 08, 09/04/2022.
3) PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

4) ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

4.1 Yêu cầu về văn bằng

Người dự tuyển khi đăng ký chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu phải thỏa một trong những điều kiện sau:

 • Đã tốt nghiệp đại học hạng khá trở lên hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học hạng khá trở lên (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp với ngành dự tuyển; đối với ngành không phù hợp với ngành dự tuyển thì phải hoàn thành yêu cầu học bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển;
 • Đã tốt nghiệp đại học hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp với ngành dự tuyển và có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày hoàn tất nộp hồ sơ dự tuyển; đối với ngành không phù hợp với ngành dự tuyển thì phải hoàn thành yêu cầu học bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển.

Danh mục ngành phù hợp, ngành không phù hợp với chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ được trình bày tại đây.

4.2 Yêu cầu về năng lực ngoại ngữ

 1. Đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ có ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Việt, ngoại ngữ là một trong sáu ngôn ngữ nước ngoài sau: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật;
 2. Người dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ có ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Việt phải có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
 3. Người dự tuyển đạt yêu cầu ngoại ngữ đầu vào chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ có ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Việt theo tiêu chí quy định tại khoản 2 của mục này khi có một trong các văn bằng, chứng chỉ như sau:
  • Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình đào tạo có ngôn ngữ giảng dạy được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài là ngoại ngữ được quy định tại khoản 1 của mục này;
  • Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tham khảo Phụ lục 1);
  • Có một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục 1 của Thông báo này hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
 4. Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ có ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ tiếng Việt hoặc có bằng tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) mà chương trình đào tạo có ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ quy định tại khoản 3 của mục này;
 5. Đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ có ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Anh, người dự tuyển phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ, cụ thể khi có một trong những văn bằng, chứng chỉ sau đây:
  • Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ Anh; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình đào tạo có ngôn ngữ giảng dạy chủ yếu bằng tiếng Anh;
  • Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ tiếng Anh đạt trình độ tương đương Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục 1 của Thông báo này hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

Xem chi tiết Phụ lục 1 tại đây.

4.3 Yêu cầu về thâm niên công tác

Người dự tuyển tốt nghiệp đại học ngành không phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển phải có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan được quy định trong Phụ lục 2. Xem chi tiết Phụ lục 2 tại đây.

4.4 Đối tượng và chính sách ưu tiên:

 • Đối tượng ưu tiên:
  • Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1 được quy định theo Quy chế tuyển sinh đại học hiện hành;
  • Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh”;
  • Con liệt sĩ;
  • Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;
  • Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học;
 • Mức ưu tiên:
  • Người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại mục này (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng 10 (mười) điểm (thang điểm 100) cho điểm xét tuyển;
  • Người có bằng tốt nghiệp đại học do Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp được hưởng chế độ ưu tiên trong tiêu chí xét tuyển.
5) QUY TRÌNH XÉT TUYỂN

5.1 Tiểu ban chuyên môn đánh giá phân loại thí sinh thông qua hồ sơ dự tuyển.

5.2 Thí sinh đủ điều kiện xét trúng tuyển nếu đạt tối thiểu 50% thang điểm đối với điểm xét tuyển (tối thiểu 50 điểm).

5.3 Căn cứ kết quả đánh giá của Tiểu ban chuyên môn, căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, Nhà trường công bố kết quả xét tuyển, thông báo điểm chuẩn trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của Trường.

5.4 Tiêu chí xét tuyển: tại đây.

6) ĐĂNG KÝ HỒ SƠ DỰ TUYỂN, LỆ PHÍ

6.1 Hướng dẫn đăng ký dự tuyển: tại đây

6.2 Đăng ký dự tuyển trực tuyến: tại đây

6.3 Nhận hồ sơ dự tuyển:

 • Hồ sơ đăng ký dự tuyển: tại đây
 • Nhận hồ sơ dự tuyển: hạn chót 17h00 ngày 05/03/2022;
 • Lệ phí xét tuyển: 450.000đ/hồ sơ.
6.4 Thời gian, hình thức đào tạo và ngôn ngữ đào tạo sau khi trúng tuyển:
 • Thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa là 02 năm (24 tháng);
 • Dự kiến thời gian đào tạo: Từ tháng 04/2022 đến 04/2024;
 • Lịch học dự kiến: Các buổi tối trong tuần và ngày thứ 7;
 • Hình thức đào tạo chính quy tại Trường áp dụng cho chương trình định hướng nghiên cứu;
 • Ngôn ngữ dùng trong đào tạo trình độ thạc sĩ là tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

6.5 Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

 

7) THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA
 • Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ: tại đây;
 • Chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ: tại đây;
 • Chuẩn đầu ra ngoại ngữ bậc thạc sĩ: tại đây.
8) THÔNG TIN HỌC PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG
 • Thông tin học phí: tại đây
 • Chính sách học bổng dành cho đối tượng tốt nghiệp đại học do Đại học Tôn Đức Thắng cấp, tốt nghiệp đại học xếp loại giỏi các trường công lập trong cả nước, giáo viên đang công tác tại các trường phổ thông tại đây.
9) THÔNG TIN CÁC ĐỊA ĐIỂM TƯ VẤN TUYỂN SINH

Phòng Sau đại học, Đại học Tôn Đức Thắng (Phòng B002, Nhà B)

 • Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7
 • Lịch tiếp học viên từ thứ hai đến thứ bảy: Sáng từ 7h30 – 11h30, chiều 13h00 – 17h00.
 • Điện thoại: (028) 37755 059 – 094 431 4466 (hotline)
 • Email: tssdh@tdtu.edu.vn. Website: http://grad.tdtu.edu.vn