Nhảy đến nội dung
x

Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Công nghệ thông tin

Chương trình tư vấn trực tuyến số 11: Khoa Công nghệ thông tin

Các thầy cô Khoa Công nghệ thông tin Đại học Tôn Đức Thắng tư vấn về các ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu. 

Thành phần Ban tư vấn:

  • TS. Trương Đình Tú, Trợ lý trưởng Khoa
  • ThS. Lê Văn Vang, Trưởng bộ môn Công nghệ phần mềm
  • ThS. Dương Hữu Phúc, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin

Dẫn chương trình: Bảo Thắng

Thời gian tư vấn: 20:00 ngày 19/04/2019

Kênh phát chính thức: https://www.facebook.com/tonducthanguniversity