Nhảy đến nội dung
x

Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Kế Toán

Chương trình tư vấn trực tuyến số 8: Khoa Kế Toán

Các thầy cô Khoa Kế Toán TDTU tư vấn về ngành Kế Toán. 

Thành phần Ban tư vấn:

  • Cô Lê Thị Mỹ Hạnh, Trưởng khoa Kế toán
  • Cô Lâm Thị Hoàng Hoanh, Giảng viên khoa Kế toán
  • Thầy Đồng Quang Chung, Giảng viên khoa Kế toán

Dẫn chương trình: Phương Thanh

Thời gian tư vấn: 20:00 ngày 05/04/2019

Kênh phát chính thức: https://www.facebook.com/tonducthanguniversity