Nhảy đến nội dung
x

Điều kiện tuyển sinh đại học vừa làm vừa học

Hội đồng tuyển sinh đại học vừa làm vừa học Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo tuyển sinh đại học vừa làm vừa học tại Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tỉnh Khánh Hòa (Phân hiệu Khánh Hòa) năm 2024 - đợt 1, như sau:

- Thí sinh có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định của Trường.

- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên: xét tuyển theo kết quả học bạ THPT hoặc giáo dục thường xuyên cho thí sinh tốt nghiệp từ năm 2018 trở về sau.

- Thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển:

  • Thí sinh có bằng tốt nghiệp THPT: xét tuyển theo kết quả học bạ THPT;
  • Thí sinh không có bằng tốt nghiệp THPT nhưng có giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT: xét tuyển theo điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học bậc trung cấp thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển.

- Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng: xét tuyển theo kết quả học tập THPT/giáo dục thường xuyên (dành cho thí sinh có bằng tốt nghiệp THPT) hoặc kết quả học tập bậc trung cấp cùng nhóm ngành dự tuyển; xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ các môn đã học trong CTĐT cao đẳng cho thí sinh.

- Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học: xét tuyển thẳng; thí sinh được xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ các môn đã học trong CTĐT đại học cho thí sinh.