Skip to main content
x

Graduate Admission

Graduate admission

Doctoral program

Doctoral program

Master's program

Master's program

Apply for scholarships

Apply for scholarships

Thông tin cần biết

Chính sách học bổng

Các khóa học ngắn hạn sau đại học

Danh sách ngành Thạc sĩ và Tiến sĩ

Kế hoạch tổ chức các kỳ thi tuyển sinh

Danh sách trúng tuyển

Điều kiện miễn thi các môn đầu vào

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ dự tuyển

Thủ tục cho thí sinh trúng tuyển

Doctoral Sandwich Program

TDTU is pleased to announce the admission of a part-time, sandwich program for the academic year 2020-2021 to lecturers, researchers, academic staff at universities and research institutes and other interested persons...