Nhảy đến nội dung
x

Cao học

Trường đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 18 chuyên ngành:
1. Quản trị kinh doanh (mã chuyên ngành: 8340101)
2. Tài chính - Ngân hàng (mã chuyên ngành: 8340201)
3. Kế toán (mã chuyên ngành: 8340301)
4. Toán ứng dụng (mã chuyên ngành: 8460112)
5. Kỹ thuật môi trường (mã chuyên ngành: 8520320)
6. Bảo hộ lao động (mã chuyên ngành: 8900103)
7. Kỹ thuật xây dựng (mã chuyên ngành: 8580201)
8. Kỹ thuật hoá học (mã chuyên ngành: 8520301)
9.  Luật kinh tế (mã chuyên ngành: 8380107)
10. Mỹ thuật ứng dụng (mã chuyên ngành: 8210410)
11. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (mã chuyên ngành: 8140111)
12. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (mã chuyên ngành: 8580205)
13. Xã hội học (mã chuyên ngành: 8310301)
14. Khoa học máy tính (mã chuyên ngành: 8480101)
15. Kỹ thuật điện (mã chuyên ngành: 8520201)
16. Kỹ thuật viễn thông (mã chuyên ngành: 8520208)
17. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (mã chuyên ngành: 8520216)
18. Quản lý thể dục thể thao (mã chuyên ngành: 8810301)
Chi tiết thông tin tuyển sinh xem tại đây