Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024 tại Cơ sở Tân Phong, TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ Thông báo số 756/TB-TĐT ngày 19/03/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024. Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo điều chỉnh các mốc thời gian tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024 như sau:

STT Nội dung Mốc thời gian theo Thông báo số 447/TB-TĐT ngày 03/02/2024 Mốc thời gian điều chỉnh
1 Thời gian kết thúc tiếp nhận hồ sơ đăng ký ôn tập và thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào 16/03/2024 30/03/2024
2 Thời gian dự kiến tổ chức thi 13/04/2024 20/04/2024
3 Thời gian dự kiến công bố kết quả 24/04/2024 27/04/2024

Thí sinh thực hiện mốc thời gian nộp hồ sơ ôn tập và thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024 theo thông tin điều chỉnh tại thông báo này.

Thí sinh xem chi tiết quy định về ngành tuyển sinh, các mốc thời gian tuyển sinh khác, phương thức tuyển sinh, điều kiện và đối tượng dự tuyển, quy trình xét tuyển, hồ sơ, lệ phí dự tuyển và các nội dung liên quan đến tuyển sinh thạc sĩ tại Thông báo số 447/TB-TĐT ngày 03/02/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Thí sinh vui lòng xem thông tin tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2024 tại đây.