Nhảy đến nội dung
x
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa toán - thống kê
Chương trình tư vấn ngày 10/05/2019 giới thiệu và tư vấn ngành học thuộc Khoa toán - thống kê
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
Chương trình tư vấn ngày 07/05/2019 giới thiệu và tư vấn ngành học thuộc Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Dược
Chương trình tư vấn ngày 03/05/2019 giới thiệu và tư vấn ngành học thuộc khoa Dược.
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Tài chính ngân hàng
Chương trình tư vấn ngày 26/04/2019 giới thiệu và tư vấn ngành học thuộc khoa Tài chính ngân hàng.
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Công nghệ thông tin
Chương trình tư vấn ngày 19/04/2019 tư vấn về nhóm ngành Công nghệ thông tin: các ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu.
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Chương trình tư vấn hướng nghiệp dành cho học sinh 4 tỉnh hợp tác toàn diện với Đại học Tôn Đức Thắng
Chương trình tư vấn ngày 17/04/2019 tư vấn hướng nghiệp dành cho học sinh 4 tỉnh hợp tác toàn diện với Đại học Tôn Đức Thắng
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Kỹ thuật công trình
Chương trình tư vấn ngày 12/04/2019 tư vấn về phương thức tuyển sinh và các ngành Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Kế Toán
Chương trình tư vấn ngày 05/04/2019 : Cô Lê Thị Mỹ Hạnh, Cô Trần Đỗ Thùy Linh,Thầy Đồng Quang Chung
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Nhóm ngành Ngoại ngữ
Chương trình tư vấn ngày 29/03/2019: Cô Nguyễn Thanh Phương, Thầy Đinh Trường Sinh, Thầy từ Chí Thành, Thầy Phùng Văn Trúc
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Nhóm ngành Điện - Điện tử
Chương trình tư vấn ngày 22/03/2019: Cô Đồng Sĩ Thiên Châu, Thầy Trần Thanh Phương, Thầy Đinh Hoàng Bách
Subscribe to Tư vấn tuyển sinh