Nhảy đến nội dung
x

Tư vấn tuyển sinh TDTU: Ban cao đẳng

Chương trình tư vấn trực tuyến số 21: Ban cao đẳng

Các thầy cô Ban Cao đẳng  Đại học Tôn Đức Thắng  giới thiệu và tư vấn về các ngành đào tạo bậc Cao đẳng

Thành phần Ban tư vấn:  

  • TS. Nguyễn Hữu Khánh Nhân, Phó Hiệu trưởng Trường TCCN Tôn Đức Thắng
  • ThS. Trần Thị Hồng Vân , Phó Phòng đào tạo
  • Thầy Vũ Phạm Tín, Phụ trách ngành Marketing
  • Thầy Trần Ngọc Bình, Phụ trách ngành Điện công nghiệp
  • Thầy Dzoan Xuân Thanh, ngành Tin học
  • Cô Đồng Thị Hường, Phụ trách ngành Du lịch
  • Cô Nguyễn Thị Đặng Mai, Phụ trách tuyển sinh – truyền thông
  • Lê Hoàng Em, phụ trách công tác học sinh sinh viên

 

Dẫn chương trình: Minh Thy

Thời gian tư vấn: 20:00 ngày 31/05/2019

Kênh phát chính thức: https://www.facebook.com/tonducthanguniversity