Nhảy đến nội dung
x

Tư vấn tuyển sinh TDTU: Chương trình học tại 2 năm đầu tại campus Nha trang và campus Bảo lộc

Chương trình tư vấn trực tuyến số 22: Chương trình học tại 2 năm đầu tại campus Nha trang và campus Bảo lộc

Các thầy cô   Đại học Tôn Đức Thắng  giới thiệu và tư vấn về chương trình học tại 2 năm đầu tại campus Nha trang và campus Bảo lộc

Thành phần Ban tư vấn:  

  • Đại diện Cơ sở Nha Trang: Thầy Lê Công An – Phó giám đốc Cơ sở
  • Đại diện Cơ sở Bảo Lộc: Thầy Trần Văn Minh
  • Thầy Phùng Văn Trúc, Chuyên viên Phòng đại học

 

Dẫn chương trình: VIẾT TRUNG

Thời gian tư vấn: 20:00 ngày 11/06/2019

Kênh phát chính thức: https://www.facebook.com/tonducthanguniversity