Nhảy đến nội dung
x

Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa lao động và công đoàn

Chương trình tư vấn trực tuyến số 16: Khoa lao động và công đoàn

Các thầy cô Khoa lao động và công đoàn Đại học Tôn Đức Thắng tư vấn về ngành Quan hệ lao động

Thành phần Ban tư vấn:

  • Thầy Nguyễn Đình Hòa, Trưởng khoa, Khoa lao động và công đoàn
  • Thầy Dương Ngọc Minh Triết, Giảng viên, Khoa lao động và công đoàn
  • Cô Huỳnh Phương Thảo, Giảng viên, Khoa lao động và công đoàn

Dẫn chương trình: Bảo Thắng

Thời gian tư vấn: 20:00 ngày 14/05/2019

Kênh phát chính thức: https://www.facebook.com/tonducthanguniversity