Nhảy đến nội dung
x

TDTU-DATS.jpg

Tư vấn tuyển sinh TDTU: Nhóm ngành khoa học ứng dụng

Chương trình tư vấn trực tuyến số 4: Nhóm ngành khoa học ứng dụng.

Các thầy cô Khoa khoa học ứng dụng TDTU tư vấn về ngành Kỹ thuật hoá học và Công nghệ sinh học. 

Thành phần Ban tư vấn:

  • TS. Nguyễn Quang Khuyến, Trưởng bộ môn Vật liệu hữu cơ, Khoa khoa học ứng dụng
  • TS. Nguyễn Thị Cẩm Vi, Giảng viên Khoa khoa học ứng dụng
  • ThS. Nguyễn Thị Thanh Hiền, Giảng viên Khoa khoa học ứng dụng

Dẫn chương trình: Châu Uyên

Thời gian tư vấn: 20:00 ngày 08/3/2019

Kênh phát chính thức: https://www.facebook.com/tonducthanguniversity