Nhảy đến nội dung
x

TDTU-DATS.jpg

Tư vấn tuyển sinh TDTU: Nhóm ngành khoa học xã hội & nhân văn

Chương trình tư vấn trực tuyến số 3: Nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn

Các thầy cô Khoa khoa học xã hội và nhân văn tư vấn về ngành Công tác xã hội, Du lịch và Lữ hành, Du lịch và Quản lý du lịch, Xã hội học, Việt ngữ học và Văn hóa xã hội Việt Nam.

Thành phần Ban tư vấn:

  • ThS. Vũ Văn Hiệu, Giảng viên Bộ môn công tác xã hội, Khoa khoa học xã hội và nhân văn
  • ThS. Hà Trọng Nghĩa, Giảng viên Bộ môn xã hội học, Khoa khoa học xã hội và nhân văn
  • ThS. Sử Lê Phương Thảo, Giảng viên Bộ môn Việt Nam học, Khoa khoa học xã hội và nhân văn

Dẫn chương trình: Phương Thanh

Thời gian tư vấn: 20:00 ngày 01/3/2019

Kênh phát chính thức: https://www.youtube.com/tdtuniversity