Nhảy đến nội dung
x

Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Giáo dục quốc tế

Chương trình tư vấn trực tuyến số 18: Khoa Giáo dục quốc tế

Các thầy cô Khoa Giáo dục quốc tế  Đại học Tôn Đức Thắng tư vấn về chương trình du học luân chuyển campus.

Thành phần Ban tư vấn:  

  • Cô Lê Thị Vui, Trợ lý trưởng khoa Khoa Giáo dục quốc tế
  • Thầy Nguyễn Việt Dũng, Viên chức khoa Giáo dục quốc tế
  • Thầy Nguyễn Thanh Huy, Viên chức khoa Giáo dục quốc tế
  • Thầy Phùng Văn Trúc, Chuyên viên phòng Đại học

Dẫn chương trình: Bảo Thắng

Thời gian tư vấn: 20:00 ngày 21/05/2019

Kênh phát chính thức: https://www.facebook.com/tonducthanguniversity