Nhảy đến nội dung
x
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Khoa học thể thao
Chương trình tư vấn ngày 24/05/2019 giới thiệu và tư vấn về khoa Khoa học thể thao.
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Giáo dục quốc tế
Chương trình tư vấn ngày 21/05/2019 giới thiệu và tư vấn về chương trình du học luân chuyển campus.
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Mỹ thuật công nghiệp
Chương trình tư vấn ngày 17/05/2019 giới thiệu và tư vấn ngành học thuộc Khoa Mỹ thuật công nghiệp
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa lao động và công đoàn
Chương trình tư vấn ngày 14/05/2019 giới thiệu và tư vấn ngành học thuộc Khoa lao động và công đoàn
Đăng ký thi năng khiếu khi xét tuyển vào Đại học Tôn Đức Thắng
Hướng dẫn dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào TDTU theo Phương thức 2 (xét kết quả thi THPT quốc gia 2019)
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa toán - thống kê
Chương trình tư vấn ngày 10/05/2019 giới thiệu và tư vấn ngành học thuộc Khoa toán - thống kê
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
Chương trình tư vấn ngày 07/05/2019 giới thiệu và tư vấn ngành học thuộc Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Dược
Chương trình tư vấn ngày 03/05/2019 giới thiệu và tư vấn ngành học thuộc khoa Dược.
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Tài chính ngân hàng
Chương trình tư vấn ngày 26/04/2019 giới thiệu và tư vấn ngành học thuộc khoa Tài chính ngân hàng.
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Công nghệ thông tin
Chương trình tư vấn ngày 19/04/2019 tư vấn về nhóm ngành Công nghệ thông tin: các ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu.
Subscribe to tuyển sinh 2019